Menų festivalis „Karalija Čiurlionija“

Kviečiame dalyvauti menų festivalyje „Karalija Čiurlionija“, kuris vyks 2024 m. vasario 10 d. 12.00 val. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Sauliaus Sondeckio koncertų salėje (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius).
Festivalyje gali dalyvauti NČMM įvairių muzikos meno šakų, dailės ir baleto skyrių 1-4 klasių mokiniai (solistai ir ansambliai).

Menų festivalio „Karalija Čiurlionija“ nuostatai

Menų festivalis „Karalija Čiurlionija“ siekia muzikos, šokio ir dailės meno šakų sintezės gyvūnijos tematika. Atlikėjai maloniai kviečiami puoštis atitinkamo gyvūno kostiumu ar jo detale.
Renginio dalyviai skirstomi į grupes pagal gyvūnų rūšis (kaimo gyvūnai, miško gyvūnai, šiltų kraštų gyvūnai, paukščiai, vabzdžiai, vandenų gyvūnai, mistiniai gyvūnai ir kt.).

Muzikantai

Atlieka vieną pasirinktą originalų kūrinį su gyvūno (vabzdžio, paukščio, vandens gyventojo ir kt.) pavadinimu (pvz. V. Bagdonas „Lapė šluotuodegė“, C. Klose „Trolių šokis“).

Dailininkai

Pasirinktomis technikomis piešia ar iš pasirinktų medžiagų lipdo gyvūnus, kurie įvardinti muzikantų kūriniuose (ruošia nuo spalio 27 d.).
Darbeliai eksponuojami parodėlėje.

Baleto šokėjai

Kuria šokius grupėmis ar po vieną, pasirinkdami gyvūnus iš muzikantų arba savo repertuaro. Pasirodymo trukmė iki 3 min.

Dalyvio paraiška pateikiama el. paštu karalija.ciurlionija@gmail.com
muzikantams iki 2023 m. spalio 27 d.
dailininkams ir baleto šokėjams iki 2023 m. gruodžio 22 d.