Socializacijos skyrius

Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai,
gyvenantys ne Vilniaus mieste turi galimybę gyventi mokyklos bendrabutyje.
Mokinių priėmimo į Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bendrabutį tvarkos aprašas

Pageidaujantys gyventi bendrabutyje turi pateikti šiuos dokumentus:
     1. Prašymas dėl apgyvendinimo bendrabutyje
     2. Apgyvendinimo bendrabutyje sutartis
     3. Gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma
Prašymai priimami iki einamųjų metų rugpjūčio 28 d.
PASTABA. Pasirašyti apgyvendinimui reikalingus dokumentus mokiniai privalo atvykti su tėvais/globėjais.
Įsikelti į bendrabutį galima nuo rugpjūčio 31 d., 12.00 val.

Lietuvos regionuose gyvenantys talentingi vaikai, atvykę mokytis į Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, apsigyvena bendrabutyje, kuris yra visai šalia mokyklos, ant kalvos. Čia šios mokyklos mokiniai gali gyventi nemokamai. Bendrabutyje vaikai kambariuose gyvena po du, atsižvelgiant į jų amžių bei lytį. Panašaus amžiaus vaikai turi atskiras poilsio zonas, darbo klases, kuriose yra bendro naudojimo kompiuteriai, šaldytuvas, mikrobangų krosnelė. Yra papildomos ruošos klasės, kuriose yra pianinai.
Bendrabutyje dirba 11 auklėtojų, turinčių pedagoginį išsilavinimą. Jie prižiūri
vaikų buitį, pamokų ruošą, jei reikia (pagal galimybes) paaiškina užduotis, padeda
mokytis. Taip pat dirba muzikos dalykų saviruošos mokytojai. Vykdomos alkoholio, tabako, psichiką veikiančių medžiagų prevencinės programos. Mažieji mokomi kelių eismo taisyklių. Naktimis bendrabutyje dirba naktiniai auklėtojai. Jie palaiko tvarką, mokiniams padeda laikytis darbo ir poilsio rėžimo, laiku atsikelti ir nueiti į pamokas.
Bendrabučio valgykloje vaikai maitinami nemokamai, patiekiant pusryčius,
priešpiečius, pietus, pavakarius, vakarienę. Bendrabutyje veikia medicinos punktas, kuriame dirba bendrosios praktikos slaugytoja. Vaikui susirgus apie tai iš kart informuojame tėvelius ir siunčiame namo gydytis. 
Bendrabutyje vaikus lankyti gali giminaičiai, draugai. Esant būtinybei, atvykus iš toliau, tėvams leidžiama pernakvoti, naktį ar dvi, bendrabučio kambariuose.

Socializacijos skyriaus kontaktai

Socializacijos skyriaus vedėja

Justina Miliauskaitė

justina.miliauskaite@cmm.lt

+370 5 210 0760

1-ojo aukšto auklėtojai
(14-22 val.)

Audronė Urbelionienė

Ramunė Javelskė

+370 672 23166

 2-ojo aukšto auklėtojai
(14-22 val.)

Virginija Mackonienė

Zita Girčiuvienė 

+370 686 18749

3-ojo aukšto auklėtojai
(14-22 val.)

Margarita Petrusevičiūtė

Jūratė Šimkutė

+370 672 23199

4-5-ojo aukšto auklėtojai
(14-22 val.)

Vaiva Puodžiukienė

Vida Šablinskienė

+370 614 64937

Rytais dirbančios auklėtojos
(7-14 val.)

Joana Klimavičienė

Rima Čepulienė

+370 672 23166

Budėtojas
(8-19val.)

Virgina Stasevičienė

Nijolė Rukšėnienė

+370 5 262 5815

+370 672 21947