Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Ką reikėtų žinoti naujai įstojusiems į NČMM?

Sveikiname įstojus į Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą (NČMM).
Kviečiame susipažinti su žemiau pateikta informacija.
Jei nerasite atsakymo į Jums rūpimus klausimus, prašome kreiptis į:

  • raštinės vedėją Juliją Gurevičiūtę tel.nr. +370 5 262 2871, 103 kab.,
    el.p. julija.gureviciute@cmm.lt
  • sekretorę Kristiną Bečelytę tel. nr. +370 5 211 1207, 21 kab.,
    el.p. kristina.becelyte@cmm.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-07

1. Koks yra mokyklos aprangos kodas?

Mokykloje mokiniai dėvi uniformą. Ją reikėtų įsigyti iki rugsėjo 1 d. Informacija apie uniformą.

2. Kada ir kaip sužinosime Rugsėjo 1-osios informaciją?

Informacija apie Rugsėjo 1-osios renginius likus kelioms dienoms iki mokslo metų pradžios,
skelbiama mokyklos puslapyje https://www.cmm.lt/

3. Kaip sužinoti, į kokią klasę įstojau (a, b, c, d)?

Mokiniai skirstomi į klases pagal specialybes: a ir b klasės - muzika; c klasė - baletas; d klasė - dailė.
Klasių sąrašai viešai neskelbiami.
Į kokią klasę įstojo mokinys galite sužinoti paskambinę į NČMM raštinę tel.+370 5 262 2871

4. Kur gauti moksleivio pažymėjimą ir e. praėjimo kortelę?

Naujai įstojusiems mokiniams moksleivio pažymėjimus ir e. praėjimo korteles išdalina klasės vadovas.
Nuotraukas reikia pateikti pasirašant sutartį. Mokestis neimamas.

Pametus/sugadinus moksleivio pažymėjimą, jį galima užsisakyti raštinėje 103 kab.
Reikia pateikti nuotrauką ir mokėjimo kvitą.

Pametus/sugadinus e. praėjimo kortelę, kol bus pagaminta nuolatinė su nuotrauka,
išduodama laikina e. praėjimo kortelė, mokyklos kasoje sumokėjus 5 Eur. mokestį.

5. Kada ir kur kreiptis dėl apgyvendinimo bendrabutyje?

Gyventi bendrabutyje turi teisę visi ne Vilniaus mieste gyvenantys moksleiviai. Palačiau
Prašymai dėl apgyvendinimo bendrabūtyje priimami iki einamųjų metų rugpjūčio 28 d.

Įsikelti į bendrabutį galima nuo rugpjūčio 31 d., 12.00 val.

Dėl apgyvendinimo bendrabutyje galima kreiptis į:
Socializacijos skyriaus vedėją Justiną Miliauskaitę tel.
 +370 6 122 2489, el. p. justina.miliauskaite@cmm.lt

6. Ar yra galimybė įsigyti moksleiviui asmeninę spintelę daiktams?

Spintelių skaičius ribotas. Spintelės priežiūros kaina 20 Eur. ugdymo koncentrui (1-4; 5-8; 9-12 kl.).
Dėl spintelės įsigijimo reikia rašyti prašymą
socialiniam pedagogui Dariui Juciui el. p. darius.jucys@cmm.lt, tel. +370 5 210 0753

Gavus socialinio pedagogo patvirtinimą, sumokamas spintelės nuomos mokestis į mokyklos
banko sąskaitą LT047044060001552608. Pasirašoma spintelės priežiūros sutartis, išduodamas raktas.

Striukes, paltus bei sportinę aprangą galima palikti rūbinėje. Baleto skyriaus mokiniai turi persirengimo
spinteles kambariuose, kuriose gali laikyti daiktus.

7. Kur kreiptis socialiai remtinų šeimų klausimais?

Socialiai remtinų šeimų klausimais kreiptis bei dokumentus pristatyti
socialiniam pedagogui Dariui Juciui tel. +370 5 210 0753, el. p. darius.jucys@cmm.lt

8. Ar mokykla suteikia nemokamą maitinimą?

Dokumentai paramai gauti teikiami seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Socialiai remtinų šeimų vaikams, pateikusiems sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo socialiniam pedagogui Dariui Juciui, skiriamas nemokamas maitinimas mokyklos valgykloje.

Pirmų ir antrų klasių moksleiviai turi teisę į nemokamus pietus mokykloje.
Nemokamas maitinimas skiriamas visiems mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams.

9. Kur kreiptis, jei mokinys neturi reikalingo muzikos instrumento?

Dėl muzikos instrumento nuomos, konsultaciją teikia specialybės mokytoja(-s).
Esant poreikiui būsite nukreipti į mokykloje dirbantį instrumentų meistrą Jan Soltanovič.

10. Kur kreiptis, jei reikalinga konsultacija perkant muzikos instrumentą, baleto ar dailės darbo priemones?

Dėl instrumentų pirkimo galite konsultuotis su Jums paskirtu specialybės mokytoju.
Taip pat mokykloje dirba instrumentų derintojai, kurie galėtų padėti konsultuojant ar suderinant muzikos instrumentą (pianiną, fortepijoną).

Dėl dailės ir baleto darbo priemonių galite konsultuotis su specialybės mokytojais.

Baleto skyriaus uniformų įsigijimą kuruoja specialybės mokytojai, uniforma yra patvirtinta Mokyklos tarybos.
Uniformos įsigijimo klausimas sprendžiamas pirmomis rugsėjo savaitėmis.

11. Ar galima pasirinkti individualių dalykų mokytoją? Kaip tai padaryti?

Mokinių tėvai gali rašyti prašymą dėl konkretaus mokytojo skyrimo.
Prašymai gali būti tenkinami atsižvelgiant į konkretaus mokytojo darbo krūvį.

12. Kur kreiptis dėl papildomos ugdymo literatūros ir/ar natų, garso įrašų?

Svarbiausius bendrojo lavinimo vadovėlius rugsėjo pradžioje išdalina klasės auklėtojai.
Pratybas konsultuodamiesi su kiekvienu mokytoju įsigysite vėliau.
Papildomos literatūros ir natų sąrašus pateiks mokytojai. Daugelį leidinių bus galima rasti mokyklos bibliotekoje, garso įrašus mokyklos fonotekoje.

13. Kokias medicinines pažymas reikia pateikti? Ar užtenka el. pažymos varianto?

Svarbu, kad mokinys būtų pasitikrinęs sveikatą. Pažymos išduodamos el. variantu. Mokyklai pateikti nieko nereikia.

14. Kaip prisijungti prie el. dienyno?

Prisijungimo prie el.dienyno duomenis Jums pateiks klasės vadovas rugsėjo pirmą savaitę.
Prisijungti prie el. dienyno galite čia
Mokino kodas: Mokyklos baigimo metai – 8 paskutiniai asmens kodo skaičiai skaičiuojant nuo pabaigos,
tačiau rašant nuo pradžios.
Slaptažodis: Pradinis slaptažodis mokiniui toks pats, kaip ir mokinio kodas.
Tėvams reikia prirašyti M arba T prie slaptažodžio.

15. Kada sužinosime pamokų tvarkaraštį?

Individualų pamokų tvarkaraštį rugsėjo 5 d. pateiks klasės auklėtoja (-as) ir/ar gausite el.paštu.

16. Kas yra laisvas pamokų tvarkaraštis? Kada galima mokytis pagal laisvą pamokų tvarkaraštį?

Laisvas pamokų tvarkaraštis (LPT) gali būti skiriamas mokiniams, besirengiantiems konkursams, kitiems meniniams renginiams bei projektams.
Taip pat LPT gali būti suteikiamas mokiniams, turintiems patenkinamus visų ugdymo dalykų pasiekimų vertinimus bei mokymosi vidurkį ne žemesnį kaip 7,5.
LPT gali būti skiriamas nuo vieno iki kelių kartų per mokslo metus, trukmė nustatoma individualiai.
Mokiniai, kuriems buvo skirtas LPT, privalo atsiskaityti bendrojo ugdymo dalykų mokomąją medžiagą mokytojo nustatyta forma, iki prašyme nurodyto termino. Už savalaikį atsiskaitymų įvykdymą atsakingi tėvai ar globėjai (iki 14 metų), vėliau - pats mokinys.

17. Kaip prisijungti prie mokyklinio el. pašto?

Mokyklinio el. pašto sudarymo principas: vardas.pavarde@m.cmm.lt
Mokinio prisijungimo prie el.pašto duomenis klasės vadovas pateiks iki rugsėjo 10 d.

18. Kaip susisiekti su reikiamu mokytoju?

El. dienyno skiltyje „Bendravimas“ galite rašyti pranešimą mokytojui, kuris Jums paskirtas.
Mokytojui taip pat galima parašyti el. paštu, kuris susidaro panašiai,
kaip ir mokinių (t.y. vardas.pavarde@p.cmm.lt).

20. Kaip galėčiau susisiekti su pagalbos mokiniui specialistais?

Pagalbos specialistų kontaktai

Psichologė 1-6 kl. Danguolė Palevičienė

danguole.paleviciene@cmm.lt

+370 684 64013

Psichologė 7-IV gimn. kl. Daiva Tindžiulienė

daiva.tindziuliene@cmm.lt

+370 673 00605

Socialinis pedagogas Darius Jucys

darius.jucys@cmm.lt

+370 647 10621

Masažuotoja Dovilė Bartkutė-Mickuvienė

dovile.bartkute-mickuviene@p.cmm.lt

+370 698 24539

Kineziterapeutas Algirdas Papickas

algirdas.papickas@p.cmm.lt

+370 675 97063