• Titulinis
  • Informacija lengvai suprantama kalba (angl. easy to read)

Informacija lengvai suprantama kalba (angl. easy to read)

Apie mokyklą

Mokyklos pavadinimas

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla pavadinta garsaus lietuvių menininko vardu.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1875 metais.
Jis buvo garsus dailininkas ir kompozitorius.

Įkurimo metai

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykla įkurta 1945 metais.
2023 metais mokykla šventė 78 metų gimtadienį.

Klasės

Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje mokosi mokiniai nuo pirmos iki dvyliktos klasės.

Auklėtiniai

Daug garsių Lietuvos muzikos atlikėjų, dailininkų ir baleto artistų mokėsi Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje.

Darbuotojai

Mokykloje dirba patyrę mokytojai, menininkai, specialistai.

Mokymosi sąlygos

Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos pastatas yra pritaikytas mokytis meno dalykų.

Dailininkai piešia, lipdo, tapo patogiose klasėse.
Šokėjai, baleto artistai treniruojasi specialiose šokio salėse.
Muzikantai groja įvairiais instrumentais tam pritaikytose erdvėse.
Mokykloje vyksta daug įvairių koncertų.
Mokiniai gali groti mokyklos orkestre.
Šokėjai šoka Šokio teatre.
Šokio teatras yra šalia mokyklos.
Dailininkai rengia parodas mokyklos galerijose.
Galerijose galima pamatyti mokinių ir mokytojų sukurtų meno kūrinių.

Bendrojo lavinimo dalykai

Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje mokiniai mokosi bendrojo lavinimo dalykų.

Bendrojo lavinimo dalykai yra matematika, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalba, istorija, gamtos mokslai, fizinis lavinimas, dorinis ugdymas.
Bendrojo lavinimo dalykai ir meniniai dalykai sudaro mokinių tvarkaraštį.

Biblioteka

Mokykloje veikia biblioteka.

Bibliotekoje yra daug įvairių knygų, meno albumų, natų leidinių.
Knygos sudėtos į patogias lentynas.
Mokiniai mokyklos bibliotekoje gali naudotis kompiuteriais.
Bibliotekos erdvėje yra fonoteka.
Fonoteka yra tokia vieta, kurioje sudėti įvairūs muzikos įrašai, video medžiaga.
Fonotekoje galima klausytis įvairių muzikos įrašų.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Uniforma

Mokykloje mokiniai dėvi uniformą.

Skirstimas į klases

Mokiniai skirstomi į klases pagal meninių dalykų specialybes.

Gali būti trys specialybės.
Vieni mokiniai yra muzikantai.
Jų klasės yra žymimos a arba b raidėmis.
Kiti mokiniai yra šokėjai.
Jų klasės žymimos c raide.
Dar kiti mokiniai yra dailininkai.
Jų klasės žymimos d raide.

Elektroninės kortelės

Mokiniai mokykloje esančias duris atrakina specialiomis elektroninėmis kortelėmis.
Elektronines korteles išdalina klasių auklėtojai.

Bendrabutis

Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniai gali gyventi mokyklos bendrabutyje.

Bendrabutyje gali gyventi tie mokiniai, kurie gyvena ne Vilniaus mieste.
Bendrabutyje mokiniai turi savo kambarius.
Mokiniai gali valgyti bendrabučio valgykloje.
Mokiniais rūpinasi bendrabučio auklėtojai.

Specialios spintelės

Savo asmeninius daiktus visi mokyklos mokiniai gali laikyti specialiose spintelėse.
Mokyklos socialinis pedagogas išduoda šių spintelių raktus.

Elektroninis dienynas

Mokykloje veikia elektroninis dienynas bft veritas.
Bft veritas dienyne rašomi pažymiai, žymimas mokinių lankomumas.

Pagalbos specialistai

Mokykloje dirba pagalbos mokiniui specialistai.

Mokyklos psichologas, socialinis pedagogas konsultuoja mokinius.
Į juos galima kreiptis, kai mokiniai patiria įvairių sunkumų.
Mokyklos karjeros specialistas padeda pažinti stipriąsias mokinio savybes, pasirinkti ateities studijų kryptį.
Mokyklos kineziterapeutas, masažuotojas padeda mokiniams stiprinti savo fizinę sveikatą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-06