Struktūra ir kontaktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-15

Direktorius

Dainius Numgaudis

+370 5 262 2871 direktoriusetacmm.lt
Raštinės vedėja

Julija Gurevičiūtė

+370 5 262 2871

infoetacmm.lt

julija.gureviciuteetacmm.lt

Sekretorė

Kristina Bečelytė

+370 5 211 1207 kristina.becelyteetacmm.lt
Direktoriaus pavaduotoja bendrajam ugdymui

Nijolė Likienė

+370 5 210 0744 nijole.likieneetacmm.lt
Direktoriaus pavaduotoja muzikos ugdymui

Eglė Čobotienė

+370 5 210 0732 egle.cobotieneetacmm.lt
Direktoriaus pavaduotojas dailės ugdymui

Vytenis Baura

+370 5 210 0756 vytenis.bauraetacmm.lt
Direktoriaus pavaduotojas baleto ugdymui

Eligijus Butkus

+370 5 210 0766 eligijus.butkusetacmm.lt
Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

Linas Donela

+370 5 210 0731 linas.donelaetacmm.lt
Neformaliojo švietimo pagalbos skyriaus vedėja

Jurgita Černiauskienė

+370 5 210 0751 jurgita.cerniauskieneetacmm.lt
Socializacijos skyriaus vedėja (Bendrabučio vedėja)

Justina Miliauskaitė

+370 5 210 0760 justina.miliauskaiteetacmm.lt
Ugdymo organizavimo skyriaus vedėja

Birutė Ambrazevičiūtė

+370 5 210 0767 birute.ambrazeviciuteetacmm.lt
Metodininkas

Žilvinas Meškuotis

+370 5 212 3127 zilvinas.meskuotisetacmm.lt
Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centras

Raminta Čyplytė

+370 5 261 0856 raminta.cyplyteetacmm.lt
Fonotekos vedėja

Nailia Galiamova

+370 5 210 0747 nailia.galiamovaetacmm.lt
Bibliotekos vedėja

Edita Šlekienė

+370 5 210 0746 edita.slekieneetacmm.lt
Archyvarė

Aušrelė Minikevičienė

+370 5 210 0762 ausrele.minikevicieneetacmm.lt
Socialinis pedagogas

Darius Jucys

+370 5 210 0753 darius.jucysetacmm.lt
Psichologė (1-4 klasės)

Danguolė Palevičienė

+370 5 210 0728 danguole.palevicieneetacmm.lt
Psichologė (5-8 klasės)

Vilma Aleksienė

+370 5 210 0730 vilma.aleksieneetap.cmm.lt

Psichologė (I-IV gimnazijos klasės)

Daiva Tindžiulienė

+370 673 00605 daiva.tindziulieneetacmm.lt
Karjeros specialistė

Milda Normantienė

+370 5 210 0733 milda.normantieneetap.cmm.lt

Koncertinės praktikos specialistė

Dalia
Vasiliauskaitė-Jucienė

+370 5 210 0752 dalia.vasiliauskaite.jucieneetacmm.lt
Sceninės praktikos specialistė

Giedrė
Zaščižinskaitė-Keblienė

+370 5 210 0754 giedre.zascizinskaiteetacmm.lt
Mokomojo šokio teatro vedėjas

Albinas Naktinskas

+370 609 98057 albinas.naktinskasetacmm.lt
Vyr. buhalterė

Vida Rokienė

+370 5 261 9815 vida.rokieneetacmm.lt
Kasininkė

Irena Sasnauskienė

+370 5 210 0736 irena.sasnauskieneetacmm.lt
Personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėja

Aušrinė Poškienė

+370 5 210 0745 ausrine.poskieneetacmm.lt
Parodų praktikos specialistė

Salomėja Praninskaitė

+370 5 210 0775
Muzikos instrumentų sandėlis

Jan Soltanovič

+370 5 210 0758 janas.soltanovicetacmm.lt
IT centras

IT centro vedėjas

Saulius Tallat-Kelpša

+370 615 90236

saulius.tallat-kelpsaetacmm.lt

IT specialistai

+370 5 210 0740

itetacmm.lt
Budėtojai

Centrinis mokyklos pastatas

+370 5 215 3019

Bendrabutis

+370 5 262 5815  
VŠĮ „Trys mūzos“ direktorė

Zina Puišienė

+370 616 42139