Menų edukacijos centras

Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Menų edukacijos centro siekis - derinti menui gabių ir talentingų vaikų formalųjį ir neformalųjį švietimą, sistemingai juos ugdyti ir pasiūlyti veiklas bei erdves turimoms kompetencijoms gilinti ir naujoms įgyti bei užtikrinti ugdymo proceso tęstinumą mokinių atostogų metu, į veiklą įtraukiant pedagogus ir mokslininkus.
Planuojamos kūrybinės, meninės, akademinės stovyklos, edukacinės programos, neformalaus švietimo programos, meistriškumo pamokos, seminarai ne tik
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniams, bet ir kitose šalies specializuoto ugdymo mokyklose besimokantiems vaikams bei pedagogų kvalifikacijos kėlimui.

Menų edukacijos centro el. paštas info.mec@cmm.lt

Messenger

Paskyra Facebook