Tėvų taryba

2023 m. gruodžio 7 d. įvyko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos tėvų tarybos posėdis, kurį vedė pirmininkas Mantautas Krukauskas ir sekretorė Marija Razgutė.
Posėdyje dalyvavo 25 tarybos nariai atstovaujantys 29 klases.

Posėdžio metu buvo patvirtintas tėvų tarybos darbo reglamentas, kuris prisidės prie sklandesnio ir efektyvesnio mokyklos bendruomenės darbo. Šis reglamentas yra svarbus žingsnis užtikrinant, kad tėvų tarybos veikla būtų organizuojama vadovaujantis mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais.

Posėdyje buvo aptarti ir kiti aktualūs klausimai. Buvo aptartas tėvų tarybos vaidmuo, svarstoma, kaip geriausiai organizuoti tarybos posėdžius ir kaip užtikrinti, kad tarybos narių pateikti pasiūlymai efektyviai prisidėtų prie mokyklos bendruomenės gerovės.

Šis posėdis taip pat buvo puiki proga iškelti ir aptarti kitus svarbius klausimus, tokius kaip medicinos punkto veiklos atnaujinimas mokykloje, muzikos klasių užimtumas mokinių saviruošai, bei šilumos trūkumas kai kuriose dailės ir kitose klasėse. Šios problemos jau aptartos ir sprendžiamos kartu su mokyklos administracija.

NČMM Tėvų tarybos veiklos reglamentas

NČMM Tėvų taryba

Tėvų tarybos pirmininkas

Doc. Mantautas Krukauskas

Muzikos skyrius

mantautas.krukauskasetap.cmm.lt

Tėvų tarybos pirmininko pavaduotojos

Marija Razgutė

 Dailės skyrius

 

Larisa Klimaševska

 Baleto skyrius

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-04