Daugiau nei pusė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių mokosi muzikos skyriuje. Baigę meninių dalykų programą, kartu su bendruoju ugdymu, šiame skyriuje mokiniai renkasi meno studijas Lietuvos bei užsienio šalių aukštosiose mokyklose, įsilieja į profesionalių kolektyvų veiklą.
Aukštą meninio profesinio mokinių pasirengimo lygį rodo pianistų, stygininkų, pūtikų bei choro dirigavimo ir dainavimo mokinių pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, yra nuolat tobulinamos moksleivių ugdymo sąlygos, dedami profesionalūs jaunųjų menininkų muzikantų rengimo pagrindai. Mokinių profesinei brandai didelės reikšmės turi intensyvi meno kolektyvų veikla. Mokykloje yra mažasis ir didysis chorai, simfoninis orkestras, smuikininkų ansamblis. Jie nuolat koncertuoja šalies ir užsienio valstybėse. Mokiniai ugdomi puoselėti senąsias mokyklos tradicijas, sudaromos puikios sąlygos tobulėti kiekvienai talentingai asmenybei.

Muzikos skyriuje mokoma šių meno šakos dalykų: fortepijono, smuiko, violončelės, kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, eufonijos, chorinio dainavimo ir dirigavimo, kamerinio ansamblio ir akompanimento;
nuo 9-os klasės yra galimybė mokytis muzikos kūrybos.

Kilus klausimams kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją muzikos ugdymui Eglę Čobotienę
tel. +370 5 210 0732,  +370 674 53451, el. paštu egle.cobotiene@cmm.lt

Paraiškos konsultacijai forma
Paraiškos forma skirta
   ketinantiems stoti
   į 2 ir aukštesnes klases

Detali informacija stojantiesiems į NČMM Muzikos skyriaus
2-11 kl. 2024 m. birželio 8 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-03

Stojantiesiems į 1-ą klasę vertinimo kriterijai:
 • Padainuoti dvi skirtingo charakterio daineles a cappella
 • Įsiminti ir pakartoti melodijos motyvą ar frazę
 • Įsiminti ir pakartoti ritmo motyvą ar frazę
Styginių instrumentų stojamųjų į 2-10 klases vertinimo kriterijai:
 • Gamų patikra (dvigubos natos nuo 5 kl.)
 • Etiudas
 • Dvi skirtingo charakterio pjesės
 • Stambios formos kūrinys ( I arba II-III d.)
 • Solfedžio žinių patikrinimas
 • Bendrojo fortepijono dalyko patikra
Fortepijono stojamųjų į 2-10 klases vertinimo kriterijai:
 • Gamų ir skaitymo iš lapo patikra
 • Polifoninis kūrinys
 • Stambios formos (variacijos, rondo, sonatos I arba II, III dalys) kūrinys
 • Etiudas
 • Pjesė
 • Solfedžio žinių patikra
Chorinio dainavimo ir dirigavimo stojamųjų į 2-10 klases vertinimo kriterijai:
 • Padainuoti dainą
 • Balso duomenų patikra
 • Padiriguoti kūrinį, jei gali ( nuo 8 kl. )
 • Pagroti chorinę partitūrą, jei gali ( nuo 8 kl.)
 • Bendrojo fortepijono dalyko patikra
 • Solfedžio žinių patikra
Pučiamųjų instrumentų stojamųjų į 2-10 klases vertinimo kriterijai:
 • Gamų patikra
 • Etiudas
 • Stambios formos dalis (I ar II-IIId.) ir pjesė,arba dvi skirtingo charakterio pjesės
 • Solfedžio žinių patikra
 • Bendrojo fortepijono dalyko patikra
Bendrojo fortepijono stojamųjų į 2-10 klases vertinimo kriterijai:
 • Stambios formos arba polifoninis kūrinys
 • Etiudas arba pjesė
 • Skaitymo iš lapo patikra
 • Chorinio dainavimo ir dirigavimo, muzikos teorijos ir istorijos bei muzikos kūrybos meno šakos dalykų, stojant į 4-10 klases, reikia atlikti dvi pasirinktas gamas (mažorinę ir minorinę) pagal savo galimybes.