Korupcijos prevencija

Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede

Informaciją ar pranešimus apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus
galima pateikti atsakingai už korupcijos prevenciją ir kontrolę
darbuotojai Ievai Kaveckaitei

El. paštas:   ieva.kaveckaite@cmm.lt
Adresas:     Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla,
                 T. Kosciuškos g. 11, LT-01100, Vilnius

Galite užpildyti Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą
ir ją nusiųsti el. paštu pranesk@stt.lt

NČMM korupcijos prevencijos dokumentai:
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos korupcijos prevencijos 2022-2025 m. programa ir priemonių planas
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos korupcijos prevencijos 2022-2025 m. programos koordinavimo grupė
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Pranešimų susijusių su korupcija pateikimo Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje tvarkos aprašas

ĮSAKYMAS DĖL SĄRAŠO PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ

Susijusios nuorodos su korupcijos prevencija ir švietimu:
Aktuali Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo redakcija
Aktuali Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo redakcija

Bendra informacija pateikiama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos tinklapyje:
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Specialiųjų tyrimų tarnybos e.mokymo platforma
Antikorupcinis švietimas - sveikatos apsauga (STT) - YouTube
Antikorupcinis švietimas – viešieji pirkimai (STT) - YouTube
Antikorupcinis švietimas – ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė (STT) - YouTube
Antikorupcinis švietimas – aplinkos apsauga (STT) - YouTube
Antikorupcinis švietimas – ES lėšų administravimas ir panaudojimas (STT) - YouTube
Skaidrūs viešieji pirkimai: misija (ne)įmanoma? - YouTube
#grotelės už kyšį - YouTube
Antikorupcinio švietimo mokymosi sistema