Muziejus

Mokomųjų dailės praktikų darbai, kraštotyros ekspedicijų surinkta medžiaga saugoma Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Liaudies meno muziejuje.
1963 m. rudenį iš šiaurės rytų Lietuvos buvo atvežti pirmieji mokyklos muziejaus eksponatai (rateliai, audiniai, piestos).
Mokyklos mokytojai ir mokiniai kraštotyros ekspedicijose rinko eksponatus Dzūkijoje, Žemaitijoje, Utenos, Zarasų, Kėdainių, Panevėžio rajonuose, Pandėlyje, Rusnėje. Didžiausi šio darbo entuziastai - mokytojai dailininkai V. Ciplijauskas, E. Talmantas.
Muziejuje saugoma per 2.500 eksponatų nuo 1945 m. iki 2003 m. Tarp jų - 4 Vinco Svirskio kryžiai, koplytstulpiai, medinės skulptūrėlės, geležiniai kalti kryžiai - saulutės, kraičio skrynios, buities daiktai (rateliai, audiniai, keramika, klumpės, vyžos, juostos, sodai), muzikos instrumentai.
Dauguma tautodailės kūrinių byloja apie to meto kūrėjų aukštą dvasinį lygį, tautišką savimonę, gilų tikėjimą Dievu, kūrybiškumą.
Mokyklos istorijos skyriuje eksponuojamos nuotraukos, dokumentai apie buvusius mokyklos vadovus, mokytojus, mokinius - tarptautinių konkursų laureatus. Muziejuje galima susipažinti su moksleivių apdovanojimais, prizais, mokyklos raidos tendencijomis, tradicijomis.