Mokyklos taryba

2021 m. sausio 13 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Mokyklos tarybos susirinkimas.
Posėdžio metu Mokyklos tarybos pirmininku vienbalsiai išrinktas
Mantautas Krukauskas (muzikos sk. tėvų atstovas).
Pritarta:
     • 2021 - 2024 m. Strateginio plano projektui;
     • Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021-2023 m. atestacijos programai;
     • Susitarta dėl Mokyklos tarybos darbo organizavimo formų, būdų, komunikacijos.

Mokyklos tarybos darbo reglamentas

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos taryba 2021– 2023 m.

Mokyklos tarybos pirmininkas

Doc. Krukauskas Mantautas

Muzikos skyrius

mantautas.krukauskas@p.cmm.lt

Tėvai:

Daujotas Valdas

baleto skyrius

valdas.daujotas@p.cmm.lt

Razgutė Marija

dailės skyrius

marija.razgute@p.cmm.lt

Venckienė Eglė

muzikos skyrius

egle.venckiene@p.cmm.lt

Žilinskas Dainius

dailės skyrius

dainius.zilinskas@p.cmm.lt

Mokytojai:

Jusionis Vidmantas

dailės skyrius

vidmantas.jusionis@p.cmm.lt

Kanišauskaitė - Navickienė Kristina

baleto skyrius

kristina.kanisauskaite-navickiene@p.cmm.lt

Savickas Tomas

muzikos skyrius

tomas.savickas@p.cmm.lt

Serafinienė Dalia

bendrasis ugdymas

dalia.serafiniene@p.cmm.lt

Mokiniai:

Vasarė Vaičiulytė

muzikos skyrius

 vasare.vaiciulyte@m.cmm.lt

Aleksandra Ivanova

dailės skyrius

 aleksandra.ivanova@m.cmm.lt

Julija Giedra Tutkute

muzikos skyrius

 giedra.julija.tutkute@m.cmm.lt

Jurgis Vyrukaitis

baleto skyrius

 jurgis.vyrukaitis@m.cmm.lt

Gertrūda Paukštytė

dailės skyrius

 gertruda.paukstyte@m.cmm.lt

Dr. Pleikienė Ieva

Vilniaus dailės akademijos
Studijų prorektorė

ieva.pleikiene@p.cmm.lt

Doc. dr. Žukienė Judita

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo prorektorė

judita.zukiene@p.cmm.lt