Mokyklos taryba

2024 m. vasario 29 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Mokyklos tarybos susirinkimas.
Posėdžio metu Mokyklos tarybos pirmininke išrinkta
Vytautė Tarasevičienė (dailės sk. tėvų atstovas),
susitarta dėl Mokyklos tarybos darbo organizavimo formų, būdų, komunikacijos.

Antrojo Mokyklos tarybos susitikimo metu - 2024 m. kovo 21 d. 
pritarta 2024 m. Metinio plano projektui,
patvirtintas Mokyklos tarybos darbo reglamentas.

NČMM Mokyklos tarybos darbo reglamentas 2024 – 2027 m.

NČMM Mokyklos taryba 2024 – 2027 m.

Mokyklos tarybos pirmininkė

Vytautė Tarasevičienė Dailės skyriaus tėvų atstovė vytaute.tarasevicieneetap.cmm.lt

Mokinių atstovai:

Urtė Skinkytė

Muzikos skyrius, 8 b kl. 

Rokas Rolskis

Baleto skyrius, I a gimn. kl.

Ieva Jurkūnaitė

Dailės skyrius, II d gimn. kl.

Mokytojų atstovai:

Eglė Matijošaitytė

Bendrojo ugdymo skyrius

Dainius Puišys

Muzikos skyrius

Kristina Kanišauskaitė-Navickienė

Baleto skyrius

Ugnė Žilytė

Dailės skyrius

Mokinių tėvų atstovai:
Mantautas Krukauskas Muzikos skyrius
Vytautė Lukoševičiūtė-Tarasevičienė Dailės skyrius
Larisa Klimaševska Baleto skyrius
Virginija Mackonienė Bendrabučio darbuotojų atstovė
Edita Šlekienė  Administracijos atstovė
Bibliotekos vedėja

Neringa Savickė

Vilniaus dailės akademijos atstovė
Rektoriaus pavaduotoja teisei

Doc. dr. Judita Žukienė

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atstovė

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-10
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos taryba 2021 – 2023 m.

2021 m. sausio 13 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Mokyklos tarybos susirinkimas.
Posėdžio metu Mokyklos tarybos pirmininku vienbalsiai išrinktas
Mantautas Krukauskas (muzikos sk. tėvų atstovas).
Pritarta:
     • 2021 - 2024 m. Strateginio plano projektui;
     • Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021 - 2023 m. atestacijos programai;
     • Susitarta dėl Mokyklos tarybos darbo organizavimo formų, būdų, komunikacijos.

NČMM Mokyklos tarybos darbo reglamentas 2021 – 2023 m.

NČMM Mokyklos taryba 2021 – 2023 m.

Mokyklos tarybos pirmininkas

Doc. Krukauskas Mantautas

Muzikos skyrius

mantautas.krukauskasetap.cmm.lt

Tėvai:

Daujotas Valdas

Baleto skyrius

valdas.daujotasetap.cmm.lt

Razgutė Marija

Dailės skyrius

marija.razguteetap.cmm.lt

Venckienė Eglė

Muzikos skyrius

egle.venckieneetap.cmm.lt

Žilinskas Dainius

Dailės skyrius

dainius.zilinskasetap.cmm.lt

Mokytojai:

Jusionis Vidmantas

Dailės skyrius

vidmantas.jusionisetap.cmm.lt

Kanišauskaitė - Navickienė Kristina

Baleto skyrius

kristina.kanisauskaite-navickieneetap.cmm.lt

Savickas Tomas

Muzikos skyrius

tomas.savickasetap.cmm.lt

Serafinienė Dalia

Bendrasis ugdymas

dalia.serafinieneetap.cmm.lt

Mokiniai:

Vasarė Vaičiulytė

Muzikos skyrius

 vasare.vaiciulyteetam.cmm.lt

Aleksandra Ivanova

Dailės skyrius

 aleksandra.ivanovaetam.cmm.lt

Julija Giedra Tutkute

Muzikos skyrius

 giedra.julija.tutkuteetam.cmm.lt

Jurgis Vyrukaitis

Baleto skyrius

 jurgis.vyrukaitisetam.cmm.lt

Gertrūda Paukštytė

Dailės skyrius

 gertruda.paukstyteetam.cmm.lt

Dr. Pleikienė Ieva

Vilniaus dailės akademijos
Studijų prorektorė

ieva.pleikieneetap.cmm.lt

Doc. dr. Žukienė Judita

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo prorektorė

judita.zukieneetap.cmm.lt