Apie NMKČMM mokyklą

Apie mokyklą

Pasirinkite skiltį
Muzikos skyrius

Muzikos skyrius

Muzikos skyrius

Muzikos mokymu prasidėjo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos gyvavimas 1945 m. Nuo pat pirmųjų darbo metų iki šiol čia ruošiami muzikai profesionalai. Šiuo metu muzikos skyrius mokykloje yra pats didžiausias.

Plačiau
Baleto skyrius

Baleto skyrius

Baleto skyrius

Baleto skyriuje moksleiviai rengiami darbui profesionaliuose teatruose, taip pat studijoms Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Mokinių profesiniam brandumui didelės reikšmės turi intensyvi kūrybinė veikla.

Plačiau
Dailės skyrius

Dailės skyrius

Dailės skyrius

Dailės skyriuje mokiniams suteikiami tvirti vizualinės kūrybos pagrindai. Mokyklą baigę dailės skyriaus mokiniai sėkmingai studijuoja Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, aktyviai dalyvauja profesionaliame meno pasaulyje.

Plačiau
Bendrasis ugdymas

Bendrasis ugdymas

Bendrasis ugdymas

Mokykla ypatingą dėmesį teikia tam, kad bendrasis lavinimas kartu su specializuotu meniniu ugdymu padėtų pasiekti bendrojo ugdymo standartą ir atsilieptų į XXI amžiaus iššūkius.

Plačiau
Socializacijos skyrius

Socializacijos skyrius

Socializacijos skyrius

Atvykę mokytis, vaikai turi galimybę apsigyventi komšortiškai įrengtame bendrabutyje, kur jais rūpinasi 11 Socializacijos skyriaus auklėtojų, turinčių pedagoginį išsilavinimą.

Plačiau
Šokio teatras

Šokio teatras

Šokio teatras

Erdvi repeticijų ir sceninės praktikos aikštelė, skirta lavinti visokeriopiems įgūdžiams. Čia profesionalius spektaklius ir koncertus atlieka vaikai, Mokyklos mokiniai.

Plačiau
Priėmimas

Priėmimas

Priėmimas

Mokykla priima mokinius į muzikos, baleto ir dailės klases.

Plačiau
Kvalifikacijos centras

Kvalifikacijos centras

Kvalifikacijos centras

Centras teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir metodinę meninio ugdymo pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, kuria, plėtoja ir teikia kokybiškas šalies meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.

Plačiau
Menų edukacijos centras

Menų edukacijos centras

Menų edukacijos centras

MEC derina menui gabių ir talentingų vaikų formalųjį ir neformalųjį švietimą, siūlo veiklas bei erdves turimoms kompetencijoms gilinti ir naujoms įgyti, užtikrina ugdymo proceso tęstinumą mokinių atostogų metu.

Plačiau
Renginiai