Viešieji pirkimai

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2020-12-30 Nr. 112

Viešųjų pirkimų sutartys

Vykdomi pirkimai

Ataskaitos

Mažos vertės viešųjų pirkimų metinės ataskaitos

Pagrindinimas nevykdyti pirkimo per CPO. Projektas – Poilso paskirties pastatų komplekso Užkanavės g. 29, Palanga, rekonstravimo darbai.

Naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis, galima įsigyti statybos rangos darbus be projektavimo paslaugos. Tačiau 2020m. liepos - rugpjūčio mėnesio duomenimis, CPO nėra galimybės nusipirkti statybos rangos darbų kartu su darbo projektu parengimu. Vykdomo pirkimo atveju yra svarbu, kad statytojas būtų ir darbo projekto rengėjas. Be to, naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, galima įsigyti rangos darbus tik esamų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų atnaujinimui, šiltinimui ar keitimui, bet ne naujų įrengimui. Dėl šių priežasčių pirkimas vykdomas nesinaudojant centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, bet skelbiant supaprastintą atvirą konkursą.

2017 m. Pirkimų planai ir įvykdyti pirkimai
Data Pirkimų palanas Įvykdyti pirkimai
2017-06-30
2017-06-02
2017-03-09
2017-01-06
2016 m. Pirkimų planai ir įvykdyti pirkimai
Data Pirkimų palanas Įvykdyti pirkimai
2016-06-29
2016-05-02
2016-04-12
2016-04-11
2016-01-05
2016-01-04
2015 m. Pirkimų planai ir įvykdyti pirkimai
Data Pirkimų palanas Įvykdyti pirkimai
2015-12-07
2015-10-28
2015-03-10
2015-01-06
2014 m. Pirkimų planai ir įvykdyti pirkimai
Data Pirkimų palanas Įvykdyti pirkimai
2014-04-15
2014-03-06
2013 m. Pirkimų planai ir įvykdyti pirkimai
Data Pirkimų palanas Įvykdyti pirkimai
2013-09-13
2013-03-14
2012 m. Pirkimų planai ir įvykdyti pirkimai
Data Pirkimų palanas Įvykdyti pirkimai
2012-03-23
2012-03-14