Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2023 m.

metinė finansinė atsakaita

         

2023 m.

 III ketv.

       

2023 m.

 II ketv.

       

2023 m.

 I ketv.

       
2022 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2022 m.

 IV ketv.

       

2022 m.

 III ketv.

       

2022 m.

 II ketv.

       

2022 m.

 I ketv.

       
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2021 m.

 IV ketv.

       

2021 m.

 III ketv.

         

2021 m.

 II ketv.

       

2021 m.

I ketv.

         
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2020 m.

 IV ketv.

       

2020 m.

 III ketv.

         

2020 m.

 II ketv.

       

2020 m.

I ketv.

         
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2019 m.

 IV ketv.

       

2019 m.

 III ketv.

         

2019 m.

 II ketv.

       

2019 m.

I ketv.

         
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2018 m.

 IV ketv.

       

2018 m.

 II ketv.

     

2018 m.

 I ketv.

       
2017 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2017 m.

 IV ketv.

 

2017 m.

 III ketv.

   

2017 m.

 II ketv.

     

2017 m.

I ketv.

   

2016 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2016 m.

 IV ketv.

2016 m.

 III ketv.

2016 m.

 II ketv.

2016 m.

I ketv.

2015 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2015 m.

 IV ketv.

2015 m.

 III ketv.

2015 m.

 II ketv.

2014 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2014 m.

 IV ketv.

2014 m.

 III ketv.

2014 m.

 II ketv.

2014 m.

I ketv.

2013 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2013 m.

 IV ketv.

2013 m.

 III ketv.

2013 m.

 II ketv.

2013 m.

I ketv.

2012 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2012 m.

 IV ketv.

2012 m.

 III ketv.

2012 m.

 II ketv.

2012 m.

I ketv.

2011 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Data Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita 
Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį
Programos sąmata Kitos formos

2011 m.

 IV ketv.