Darbo tarybos rinkimai 2024

NČMM DARBO TARYBOS SUDĖTIS 2024 - 2027 m.

KANDIDATŲ Į NČMM DARBO TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS (DT rinkimai 2024)

2024 m. sausio 29-30 d. vyks rinkimai į Nacionalinės M. K. Čiurionio menų mokyklos Darbo tarybą.
Rinkimai bus vykdomi el. būdu, užtikrinant balsavimo slaptumą ir darbuotojų valios išraiškos teisingumą. Darbuotojams į darbinį el. paštą vardas.pavarde@p.cmm.lt bus atsiųsta nuoroda su balsavimo biuleteniu.
Darbuotojams neturintiems galimybės balsuoti darbiniu el. paštu bus suteikta galimybė užpildyti biuletenį atvykus į Mokyklą
Nr. 020 kabinete 2024 m. sausio 29-30 d. nuo 10.00 iki 17.00 val.
NČMM DT rinkimuose balso teisę turi visi darbuotojai, Mokykloje dirbantys bent tris mėnesius (išskyrus direktorių ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis).

Šiuo metu veikiančios NČMM Darbo tarybos įgaliojimai baigiasi 2024 m. vasario 4 d. Veikiančios DT siūlymu, 2023 m. gruodžio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-87 patvirtinta DT rinkimų komisija.
Nuo 2024 m. sausio 4 d. 8.00 val. iki  2024 m. sausio 11 d. 12.00 val. vykdoma kandidatų į DT narius registracija.
2024 m. sausio 15 d. Mokyklos svetainėje bus skelbiamas visų kandidatų į DT narius sąrašas.

APIE NČMM DARBO TARYBOS RINKIMUS 2024 M.

Darbo taryba (toliau - DT) – visuotinai renkamas organas teikiantis darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.

DT Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykloje (toliau – Mokykla) sudaro septyni nariai. DT kadencija – treji metai. Šiuo metu veikiančios DT įgaliojimai baigiasi  2024 m. vasario 4 d.

Veikiančios DT siūlymu, 2023 m. gruodžio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-87 patvirtinta DT rinkimų komisija.

RINKIMŲ TVARKA:

1.   DT rinkimuose balso teisę turi visi darbuotojai, Mokykloje dirbantys bent tris mėnesius   (išskyrus direktorių ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis).

2.   Nuo 2024 m. sausio 4 d. 8.00 val. iki  2024 m. sausio 11 d. 12.00 val. vykdoma kandidatų į DT narius registracija.

3.   DT siūlymu, kandidatai keliami Mokyklos skyrių mokytojų metodinių grupių posėdžiuose, kurių metu surašomas protokolas ir jo kopija su kandidatų sąrašu bei jų sutikimais pateikiami rinkimų komisijos pirmininkui el. paštu darius.stoskeliunas@p.cmm.lt 

4.   Struktūriniai padaliniai, neturintys metodinių grupių, kandidatus rinkimų komisijos pirmininkui el. paštu darius.stoskeliunas@p.cmm.lt  teikia savarankiškai nurodydami kandidato pavardę ir pateikę jo rašytinį sutikimą.

5.   Kandidatai taip pat gali būti keliami ir kitu Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ( toliau – DK) numatytu būdu.

6.   Profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti tris ir daugiau rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į DT narius, iš kurių išrinktu bus laikomas vienas, daugiausia visų balsavusių darbuotojų balsų gavęs, kandidatas. Pagal DK, profesinių sąjungų atstovui turi būti užtikrinta vieta DT, todėl rinkimų biuletenis bus sudarytas iš dviejų dalių:

Pirmoje biuletenio dalyje bus galima pasirinkti balsuoti už vieną ir daugiau kandidatų, bet ne daugiau kaip už šešis, antrojoje – bus nurodomi tik profesinių sąjungų iškelti kandidatai ir balsuoti bus galima tik už vieną profesinių sąjungų iškeltą kandidatą. (iš viso balsuojantysis turės teisę atiduoti 7 balsus).

7.   2024 m. sausio 15 d. Mokyklos svetainėje skelbiamas visų kandidatų į DT narius sąrašas.

8.   DT rinkimai vyks 2024 m. sausio 29-30 d.

9.   DT rinkimai bus vykdomi el. būdu, užtikrinant balsavimo slaptumą ir darbuotojų valios išraiškos teisingumą.

Darbuotojams į darbinį el. paštą vardas.pavarde@p.cmm.lt bus atsiųsta nuoroda su balsavimo biuleteniu. Darbuotojams neturintiems galimybės balsuoti darbiniu vardas.pavarde@p.cmm.lt el. paštu bus suteikta galimybė užpildyti biuletenį atvykus į Mokyklą*.

* Balsuoti pageidaujantys darbuotojai, tačiau neturintys galimybės balsuoti darbiniu el. paštu, balsuoti galės 020 kabinete 2024 m. sausio 29-30 dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val. užpildydami balsavimo biuletenį.

10.   DT rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

11.   Išrinktais DT nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų.

12.   DT įgyja įgaliojimus susirinkusi  į pirmąjį posėdį.