Struktūra ir kontaktai

Mokyklos direktorius

Dainius Numgaudis

direktorius@cmm.lt

+370 5 262 2871

Raštinės vedėja

Julija Gurevičiūtė

info@cmm.lt

julija.gureviciute@cmm.lt

+370 5 262 2871

Sekretorė

Kristina Bečelytė

 

kristina.becelyte@cmm.lt

+370 5 211 1207

Direktoriaus pavaduotojai

Nijolė Likienė

Bendrajam ugdymui

nijole.likiene@cmm.lt

+370 5 210 0744

Eglė Čobotienė

Muzikos ugdymui

egle.cobotiene@cmm.lt

+370 5 210 0732

Vytenis Baura

Dailės ugdymui

vytenis.baura@cmm.lt

+370 5 210 0756

Eligijus Butkus

Baleto ugdymui

eligijus.butkus@cmm.lt

+370 5 210 0766

Linas Donela

Administracijos ir ūkio reikalams

linas.donela@cmm.lt

+370 5 210 0731

Kitų padalinių vadovai, vedėjai

Jurgita Černiauskienė

 

Neformaliojo švietimo pagalbos  skyriaus vedėja

jurgita.cerniauskiene@cmm.lt 

+370 5 210 0777

Justina Miliauskaitė

Socializacijos skyriaus vedėja (Bendrabučio vedėja)

justina.miliauskaite@cmm.lt 

+370 5 210 0760

Birutė Ambrazevičiūtė

Ugdymo organizavimo skyriaus vedėja 

birute.ambrazeviciute@cmm.lt

+370 5 210 0767

Žilvinas Meškuotis

Metodininkas

zilvinas.meskuotis@cmm.lt 

+370 5 212 3127

 

Raminta Čyplytė

Meninio ugdymo 
pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo centras

raminta.cyplyte@cmm.lt

+370 5 261 0856

Nailia Galiamova

Fonotekos vedėja

nailia.galiamova@cmm.lt

+370 5 210 0747

Edita Šlekienė

Bibliotekos vedėja

edita.slekiene@cmm.lt

+370 5 210 0746

Rima Fareniuk

Archyvarė

rima.fareniuk@cmm.lt

+370 5 210 0762

Darius Jucys

Socialinis pedagogas

darius.jucys@cmm.lt

+370 5 210 0753

Danguolė Palevičienė

Psichologė

danguole.paleviciene@cmm.lt

+370 5 210 0728

Daiva Tindžiulienė

Psichologė

daiva.tindziuliene@cmm.lt

+370 6 730 0605

Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė

Koncertinės praktikos specialistė

dalia.vasiliauskaite.juciene@cmm.lt

+370 5 210 0752

Giedrė Zaščižinskaitė-Keblienė

Sceninės praktikos specialistė

giedre.zascizinskaite@cmm.lt

+370 5 210 0754

Svetlana Sumnikova

Bendrosios praktikos slaugytoja

svetlana.sumnikova@cmm.lt 

+370 6  078 5557

Šokio teatras                                                                  

Albinas Naktinskas

Mokomojo šokio teatro vedėjas

albinas.naktinskas@cmm.lt

+370 6 099 8057

Buhalterija

Vida Rokienė

Vyr. buhalterė

vida.rokiene@cmm.lt

+370 5 261 9815

Irena Sasnauskienė

Kasininkė

irena.sasnauskiene@cmm.lt

+370 5 210 0736

Personalo skyrius

Aušrinė Poškienė

Personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėja

ausrine.poskiene@cmm.lt

+370 5 210 0745

Kiti kontaktai

 

IT specialistai

it@cmm.lt

+370 5 210 0740

Salomėja Praninskaitė

Parodų praktikos specialistė

+370 5 210 0775

Jan Soltanovič

Muzikos instrumentų sandėlis

janas.soltanovic@cmm.lt

+370 5 210 0758

Budėtojai

Mokyklos (centrinis pastatas)

+370 5 215 3019

Dailės skyrius

+370 5 210 0755

 

Baleto skyrius

+370 5 210 0769

 

Bendrabučio

+370 5 210 0764

 

VŠĮ Trys mūzos

Zina Puišienė 

Direktorė

+370 6 164 2139