1,2 % GPM: Vienas - du - kartu!

1,2 % GPM: Vienas - du - kartu!

2023 03 10


Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais paskyrėte
Mokyklai 1,2% nuo savo pajamų mokesčio!

Jūsų parama Mokyklai sudarė 14 940 eur ir prisidėjo prie mokymosi aplinkos atnaujinimo ir modernizavimo, įgyvendinant Mokyklos 2022 m. planus. Ji panaudota: įrengiant 2 informacines LED švieslentes, atnaujinant S. Sondeckio koncertų salės apšvietimą, įsigyjant 3 išmaniuosius ekranus.
Daugiau informacijos apie lėšų panaudojimą (video): VIENAS-DU-KARTU!

  
Kviečiame tėvelius, kolegas pedagogus, mūsų draugus ir visus vaikų kūrybai neabejingus
Lietuvos žmones
dalį nuo savo pajamų mokesčių paskirti Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai.
Skirti paramą galima iki 2023 m. gegužės 1 d.

Kaip skirti paramą?

  • Prisijungite prie https://deklaravimas.vmi.lt sistemos
  • Pasirinkite skiltį: Deklaravimas > Pildyti formą > Prašymas skirti paramą (žr. Dažniausiai pildomos formos) > Forma elektroniniam pildymui 
  • Rekvizitai 1,2% paramai skirti:
    Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 111966952
    Paramos gavėjo pavadinimas - Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Kiekvienais metais 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramos paskirstymas svarstomas Mokyklos direkciniame posėdyje bei derinamas su Mokyklos taryba.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėją Jurgitą Černiauskienę el. paštu jurgita.cerniauskiene@p.cmm.lt, tel. +370 5 2622871