Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriuje mokiniams suteikiami tvirti vizualinės kūrybos pagrindai. Pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse įgyjamos pamatinės plastinės raiškos žinios ir gebėjimai. Aukštesnėse klasėse ugdomi specializuoti tapybos, grafikos, skulptūros ir dizaino sričių gebėjimai kartu su papildomais keramikos, vitražo, tekstilės, kompiuterinio maketavimo ir modeliavimo dalykais.
Mokyklą baigę dailės skyriaus mokiniai sėkmingai studijuoja Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, aktyviai dalyvauja profesionaliame meno pasaulyje.