Atvirų pamokų tvarkaraščiai 2023/2024

Daugiau informacijos visais klausimai dėl atvirų pamokų stebėjimo teikia pavaduotoja ugdymui Nijolė Likienė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-10

Socialiniai mokslai ir fizinis ugdymas
Data Dalykas Klasė Tema Mokytojas
2023-09-25 Istorija 11a Senovės valstybės (despotijos) A. Galinis
2023-10-03 Istorija 11b Despotijos – demokratijos prieštara A. Galinis
2023-11-21 Fizinis ugdymas 9d Stalo teniso žaidimo technikos ir taktikos pagrindų mokymas ir įgyvendinimas žaidžiant 1x1 A. Pociūnas
2023-11-22 Geografija 7a Europos klimatas E. Matijošaitytė
2023-12-05 Etika 5b Mano namai R. Gelčienė
2023-12-13 Istorija 9b Abiejų tautų respublikos žlugimas E. Supejevienė
2024-03-12 Tikyba 5b Ar aš egoistas? A. Vagrys
2024-03-19 Fizinis ugdymas 5d Sportiniai žaidimai Ž. Gurkova
2024-04-16 Istorija 5a M. K. Čiurlionis - dailininkas ir kompozitorius R. Korickaja
2024-05-09 Fizinis ugdymas 6a Tinklinis 3x3 lauko aikštelėje V. Dobrovolskis
2024-05-17 Fizinis ugdymas 10d Jogos sistemos pradmenys I. Kibildienė
Lietuvių kalba ir literatūra
Data Dalykas Klasė Tema Mokytojas
2023-03-15 IIIa Rašinio temos suvokimas, siejant su dailės, kino pavyzdžiais D. Sarafinienė
2023-04-04 5b Inscenizacija pagal A. Liobytės pasaką „Devyniabrolė“ V. Oršauskaitė- Miliauskienė
2023-04-18 7d Prieveiksmių skyriai, daryba, rašybos ypatumai

J. Būtėnienė

2023-04-20 IIb Dokumentinės literatūros reikšmė: I. Rudaševskio dienoraštis – paauglio, įkalinto Vilniaus gete, liudijimas M. Mikalajūnas
2023-05-30 IIa Dž. Orvelo „Gyvulių ūkis“. Totalitarizmo kritika. Kaip
režimas pamina žmogaus teises?
V. Tamulionienė
E. Supiejevienė
2023-10-02 6d Senovės graikų mitai – apibendrinamoji mitologijos pamoka

V. Jaskelevičienė

Tikslieji mokslai
Data Dalykas Klasė Tema Mokytojas
2023-02-23 8d Atomo sandara ir medžiagų savybės Ž. Umbrasienė
2023-02-28 6b Koordinačių plokštuma J. Bučelis
2023-03-07 11d Lygtys su sinusais A. Survila
2023-03-08 9c Elektros srovės darbas ir galia D. Aliušienė
2023-03-29 9d Matematinės formulės tekste J. Dangelienė
2023-03-30 9d Šalinimo organai E. Sventickienė
2023-04-03 8d Skaičiuojame trikampio ir keturkampio plotą A. Stančikienė
2023-04-17 7b Keturkampiai. Trapecija S. Staniulienė
2023-04-26 7b Organizmų judėjimas vandenyje L. Misevičienė
2023-05-10 5C Ploto matavimo vienetų konvertavimas G. Vaitiekūnienė
Užsienio kalbos
Data Dalykas Klasė Tema Mokytojas
2023-03-23 9c Rašymo įgūdžių tobulinimas: rašinio (opinion essay) rašymo ypatumai. D. Šaduikytė
2023-04-03 3 a/c Ostern. Der Osterhase bringt den Kindern Ostereier (Velykos. Velykų kiškis vaikams atneša velykinius kiaušinius) A. D. Kavaliauskienė
2023-04-25 3b Žodyno mokymas. Kasdienė rutina L. Kaunienė
2023-04-16 2b Žodyno "Clothes, his, her, that, those" kartojimas J. Luneckaitė
2023-04-18 2a Supažindinimas su temos „Apranga“ žodynu, veiklos jam įtvirtinti J. Tūrienė
2023-05-04 12d Rašymo įgūdžių tobulinimas: rašinio (for and against essay) rašymo ypatumai J. Nemeikšienė
2023-10-03 6a El. laiško rašymas. Šventės aprašymas E. Runevič
2023-10-06 8ab Laiško rašymas (Vasaros atostogos) D. Valienė
2023-10-12 8ab Presenter une personne/pristatyti žmogų J. Kimbirauskienė
2023-10-23 8d Entrer en contact et se presenter (Susipažinti ir prisistatyti) K. Laletina
2023-10-23 8b Sąlygos sakinių įtvirtinimas M. Surkevičienė
2023-11-27 9a/d Kelionės Vokietija-Prancūzija įspūdžiai R. Šablauskaitė
2023-11-30 6a Deutsch hören und verstehen (Klausyti ir suprasti vokiečių kalbą). L. Zabulytė-Šapranauskienė
2023-12-07 7c "Making Healthy Choices". Žodyno kartojimas, video medžiagos perżiūra ir aptarimas S. Senkuvienė
Pradinės klasės
Data Dalykas Klasė Tema Mokytojas
2023-10-02 Pasaulio pažinimas Mokausi būti verslininku R. Abarienė
2023-10-05 „Visi organizmai maitinasi“ Virškinimo sistemos projektas. Gamtos mokslų pamoka D. Kazlauskienė
2023-10-09 Ar skiriu S ir Š? Lietuvių k. A. Dapkutė
2023-10-10 Grožinio teksto „Lemtatūrio būrys“ analizė ir teksto suvokimo užduočių kūrimas E. Martinonienė
2023-10-10 „Tai irgi aš“ etikos pamoka. Kūrybinio darbo - minčių žemėlapio apie save, savo savitumą ir pomėgius kūrimas ir pristatymas draugams J. Trapkauskienė
2023-10-10 Kas yra žodžio galūnė? Kaip ji nustatoma? Lietuvių k. A. Skirkevičiūtė
2023-10-11 Štampavimas. Medžio lapų spalvinimas guašu ir štampavimo technika I. Vildienė
2023-10-11 Šviečiantis rudeninis lapas. Darbas iš gamtinės medžiagos, juodo kartono ir vaškinių kreidelių R. Verbylė
2023-10-11 Aprašymo kūrimas J. Kondrotaitė Balčiūnienė
2023-10-13 Aprašymas. Kaip aprašyti gyvūną? M. Tuminaitė-Bareikė
2023-10-13 Be jutimų nė iš vietos. Gamtos mokslų pamoka A. Čeponienė
2023-10-13 Kiškis, kuris šokinėja. (Technologijų pamoka) L. Pečiokienė