Svetaines struktura
2021-03-09

Apie mokyklą

2020-12-21

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla – gilias tradicijas turinti ugdymo įstaiga, skirta itin menui gabiems vaikams. Mokyklos veikla pagrįsta Lietuvos švietimo tradicijomis, meninės, praktinės bei metodinės veiklos patirtimi ir Europos klasikinio meno ugdymo principais, metodika ir programomis, praplečiant ugdymo turinį šiuolaikinės meninio ugdymo pedagogikos naujovėmis ir technologijomis. Mokyklos absolventams suteikiamos kompetencijos studijuoti Lietuvos ir užsienio šalių meninio profilio aukštosiose mokyklose, laiduojant aukščiausio meistriškumo profesionalų rengimo tęstinumą.

Itin svarbu, kad šioje mokykloje menų mokymas derinamas su bendruoju lavinimu. Mokiniams suteikiamas bendrasis išsilavinimas, atitinkantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas bendrojo ugdymo programas.

Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje mokosi itin gabūs vaikai iš visos Lietuvos, todėl jiems reikalingas ypatingas ugdymo proceso organizavimo lankstumas, bendrųjų ir individualių gebėjimų ugdymas, todėl mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, pamokas veda svečiai iš užsienio.

Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje mokėsi pasaulyje žinomi Lietuvos muzikai, dailininkai, baleto artistai. Mokyklos auklėtiniai sudaro apie pusę profesionalių Lietuvos muzikinių kolektyvų atlikėjų, didžioji dalis mokyklos auklėtinių dirba nacionalinio baleto trupėje.

Vizija

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokykla – menų bei pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikianti švietimo institucija, kurioje ugdomi gabūs menui Lietuvos vaikai, besiruošiantys mokytis šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose ir tapti profesionaliais muzikantais, dailininkais, baleto artistais.

Misija

Suteikti moksleiviams aukščiausio lygio bendrąjį ir meninį išsilavinimą, ugdyti kūrybingas ir pilietiškas asmenybes, sudaryti galimybes rinktis bet kurias Europos meninio profilio aukštąsias mokyklas.

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos patalpose veikia vaikų parengimo grupė „Trys mūzos", kvalifikacijos centras, galerija „Mūza", Šokio teatras, gabių vaikų centras. Mokykloje yra trys chorai, du styginių instrumentų ansambliai, styginių ir simfoninis orkestrai, baleto skyriaus mokiniai ne tik nuolat dalyvauja Nacionalinio operos ir baleto teatro spektakliuose, bet yra parengę specialius baletus vaikams, dailės skyriuje veikia parodos, mokykloje gausu tradicinių edukacinių renginių.

Istorija

1945 metų vasarą pasirodė pirmieji skelbimai, kviečiantys stoti į Muzikos mokyklą-gimnaziją, įsikūrusią Vilniuje, Skapo gatvėje, kuri tų pačių metų rudenį pavadinta Vilniaus dešimtmete muzikos mokykla. Pirmuoju mokyklos direktoriumi tapo Domas Andrulis (1945 m. – 1947 m.). Per kelerius metus mokykloje suburti geriausi pedagogai, į mokyklos veiklą įsitraukė konservatorijos dėstytojai pianistai.

1947 metais nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio mokyklai vadovavo kompozitorius, teoretikas, konservatorijos direktorius Jonas Bendorius, vėliau direktorės pareigas pradėjo eiti pianistė Liudmila Keželytė (1947 m. – 1956 m.). 1948 metais mokykla pradėjo darbą jau turėdama savo bendrojo lavinimo klases ir naujai atidarytą choro skyrių, kuriame mokėsi būsimieji chorvedžiai ir choro dainininkai.

1953 metais mokykla perduota Kultūros ministerijai. Nuo to laiko atsirado galimybė glaudžiau bendradarbiauti su Filharmonija, Operos ir baleto teatru, pradėti rengti vieši koncertai. Po ketverių metų mokykla pervadinta į Vilniaus specialiąją vidurinę muzikos mokyklą, jai vadovavo Veronika Fakejevaitė (1956 m. – 1959 m.). 1959 m. mokyklos direktoriumi tapo Vaclovas Furmanavičius. Tuo metu jis rūpinosi mokyklos perkėlimu į naujus rūmus T. Kosčiuškos gatvėje. Didesniame pastate – daugiau galimybių. Mokykloje pradėjo veikti dailės skyrius, įrengtas internatas. Po metų mokykla pervadinta į Valstybinę vidurinę meno mokyklą-internatą – joje jau mokėsi muzikos, choreografijos ir dailės būsimieji ekspertai.

Nuo 1960 m. iki 1970 m. mokyklai vadovavo Dainius Trinkūnas. Mokykloje rengiamos parodos, mokiniai skina apdovanojimus įvairiuose konkursuose. 1970 m. – 1983 m. mokyklai vadovavo Vytautas Sereika. Nuo 1965 m. iki 1994 m. mokykla vadinama Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinė meno mokykla-internatas, 1986 m. choreografijos skyrius reorganizuojamas į Vilniaus baleto mokyklą. Iki 1994 m. mokyklai vadovavo Aleksandras Jurgelionis.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis