Svetaines struktura
2023-01-28

Mokinio pažinimas, ugdymo proceso ir jo sudėtinių dalių pritaikymas

2019-10-15

Seminaras „Mokinio pažinimas, ugdymo proceso ir jo sudėtinių dalių pritaikymas“

2019 m. spalio 30 d. ir lapkričio 20 d.
Pradžia: 10 val., dalyvių registracija nuo 9.30 val.
Vieta: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Konferencijų salė

Tikslas – stiprinti meninio ugdymo mokytojų sisteminį gero mokymosi link vedančių ugdymo strategijų suvokimą, atpažinimą ugdymo realybėje, pasirengimą taikyti ugdymo procese.

Dalyviai: meninio ugdymo pedagogai.

Anotacija: gabių ir talentingų mokinių ugdymo aktualijas tyrinėjantys mokslininkai (Winebrenner, Brulles, 2012) pripažįsta mokinio pažinimo, ugdymo proceso ir jo sudėtinių dalių pritaikymo svarbą siekiant ugdymo(si) pažangos. Seminaro metu meninio ugdymo pedagogai bus supažindinami su neuromokslo išvadomis, naujausiomis aktualijomis mokinio pažinimo srityje. Supažindinami su ugdymo praktikoje vyraujančiomis didaktinėmis strategijomis – personalizavimo, individualizavimuo, diferencijavimo ir jų pritaikomumo galimybėmis ugdymo praktikoje. Mokinio individualios pažangos skatinimas, fiksavimas ir vertinimas, tikėtinai gali turėti įtakos mokinių pasiekimų gerinimui. Todėl kyla būtinybė gilintis į mokinio pažinimo, didaktinių strategijų taikymo ir vertinimo procesus. Tai yra tęstinis seminaras, kuris yra padalintas į dvi dalis.

Lektorius: Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo akademijos lektorė dr. Rasa Nedzinskaitė – Mačiūnienė turi daugiau nei septynių metų pedagoginę, mokslo tiriamąją patirtį. Yra įgijusi tarptautinę patirtį dalyvaujant studentų mainų programose (Švedija, Latvija), skaitant paskaitas užsienio universitetuose (Islandija, Latvija), atliekant mokslines stažuotes (Taivanas, Islandija).

Seminaro programos temos:

Pirma dalis (spalio 28 d.):
Neuromokslo ir edukologijos mokslo aktualijos gabių ir talentingų vaikų ugdymo srityje.
Mokinio pažinimas ir jo pagrindu ugdymo proceso planavimas ir pritaikymas.

Antra dalis (lapkričio 20 d.):
Diferencijuotas, individualizuotas, personalizuotas ugdymas(is)/mokymas(is) – (ne)tapatūs reiškiniai?
Vertinimo procesas ir skirtingi vertinimo tipai (apibendrinamasis, formuojamasis, kriterinis).
Asmens augimas ir individuali pažanga: mokytojo ir mokinio perspektyvos

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
Seminaro trukmė: 12 ak. val.
Kaina: 30 eur.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 57 7044 0600 0155 2624

Dalyvių skaičius seminare ribotas, surinkus grupę, registracija nutraukiama.
Registracija vyks iki 2019 m. spalio 21 d.

Registracija: https://forms.gle/qGLV2HfEekXYxexy7

Mokinio pazinimas

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis