Svetaines struktura
2021-12-03

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2019 - 2020 mokslo metais

2021-01-08

 2020 06 11 – 2020 07 01
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda 
„Žaisminga kūrybinė įvairovė"
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikia Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 03 03 – 2020 03 17
Dailės skyriaus 9-12 klasių mokinių greiti piešiniai „Eskizo ritmu".
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 02 18 – 2020 03 01
8 ir 9 kl. moksleivių darbų paroda „Akvarelė".
Mokytoja Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda eksponuojama Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 01 15 – 2020 01 25 
Aštuntokų „EX LIBRIŲ" paroda
Mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

2019 12 03 - 2019 12 17
Jūratės Normantaitės (mūsų mokyklos absolventės) estampo paroda „Litografija - mecotinta".
Paroda veikia Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 11 18 - 2019 12 02
Musu mokyklos dvyliktos klasės moksleivio Kajaus Kaušinio tapybos darbų paroda.
Paroda veikė Dailes skyriaus I-jo aukšto foje.

 

2019 11 04 - 2019 11 16
Izoldos Maciukaitės (mūsų mokyklos absolventės) fotografijų paroda „METU LAIKAI"
Parodos kuratorė dailės skyriaus mokytoja-metodininkė: Vita Naumavičienė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

 

2019 10 16 - 2019 10 28
„Eskizų paroda" iš Dailės skyriaus fondų
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 10 02 - 2019 10 14
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentų piešinių Paroda"
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 09 20 – 2019 10 02
11 ir 12 kl. moksleivių vitražų paroda „MUZIKOS GARSAI"
Mokytojas ir parodos kuratorius Vincas Matonis.
Paroda buvo eksponuojama Vitražo manufaktūros galerijoje Stiklių g. 6, Vilniuje

2019 09 20 - 2019 10 30
Rugsėjo 22-oji – mūsų didžiojo menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienis.
Šia proga Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla kasmet organizuoja ciklą renginių – parodas, koncertus, plenerus, išvykas Čiurlionio takais – tarsi pindama Jam garbės vainiką, siekdama priartėti prie kūrybos dvasios.
Iš plenerų, išvykų gimė šie paveikslai.
Tikime, kad žiūrėdami į mokinių darbus, šiuose vaikų pastebėtuose trapiuose pėdsakuose geriau pajusime gyvą
M. K. Čiurlionio kūrybos dvasią, Jo įkvėpimo šaltinius.
Parodą kuravo mokytojai: M. Piekuras, J. Burkšaitis, V. Jusionis, G. Akstinas ir T. Dumbrauskas.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

 

2019 08 30 - 2019 09 16
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda
„ŠIUOLAIKINIS PASAULIS, tradicijos vaiko akimis"

Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.Tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Tėvynės labui“

2019-01-30

SVEIKINAME
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Tėvynės labui“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir Lietuvos kariuomenės šimtosioms metinėms, lauretus ir diplomantus.

Laureatais tapo 63 mokiniai, diplomantais – 36.
M. K. Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos dalyviai – konkurso laureatai ir diplomantai:

1. Vėjūnė Razgaitė, 14 m.
A) Krašto apsaugos ministro specialusis prizas.
B) Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų vado prizas.
2. Tomas Kavarskas, 14 m.
A) Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko prizas.
B) Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vado brigados generolo Valdemaro Rupšio prizas.
C) Lietuvos kariuomenės mokimų ir doktrinų valdybos vado pulkininko Dano Mockūno prizas.
3. Jorigė Buržinskaitė, 14 m.
Lietuvos kariuomenės jūrų pajėgų vado, jūrų kapitono Arūno Mockaus prizas.
4. Monika Mackevičiūtė, 11 m.
Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos viršininko Arūno Balčiūno prizas.
5. Vilija Starošienė
Prizas mokytojams.
6. Amin El – Monsour
8 – 11 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
7. Salomėja Kazlauskaitė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
8. Monika Mackevičiūtė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
9. Kotryna Grudzinskaitė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
10. Austė Jurgelionytė
padėka mokytojui.
11. Vilija Starošienė
padėka mokytojui.
12. Danutė Plechavičienė
padėka mokytojui.
13. Linas Blažiūnas
padėka mokytojui.
14. Arvydas Pakalka
padėka mokytojui.
15. Rima Karpavičienė
padėka mokytojui.
16. Dovydas Vižinis
12 – 15 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
17. Tomas Kavarskas
12 – 15 m. amžiaus grupėje laureato diplomas.
18. Maja Salomėja Kačerauskaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje laureato diplomas.
19. Ugnė Aliukaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
20. Tauras Dagys
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
21. Jorigė Buržinskaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
22. Rapolas Grinčelaitis
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
01-Tevynes Labui_Laureato_Diplomas_Tomui_Kavarskui02-Tevynes Labui_Diplomas_Kotrynai_Grudzinskaitei03-Tevynes Labui_Diplomas_Monikai_Mackeviciutei04-Tevynes Labui_Diplomas_Rapolui_Grincelaiciui05-Tevynes Labui_Diplomas_Salomejai_Kazlauskaitei06-Tevynes Labui_Diplomas_Taurui_Dagiui
07-Tevynes Labui_Padeka_Arvydui_Pakalkai08-Tevynes Labui_Padeka_Austei_Jurgelionytei09-Tevynes Labui_Padeka_Danutei_Plechavicienei10-Tevynes Labui_Padeka_Linui_Blaziunui11-Tevynes Labui_Padeka_Rimai_Karpavicienei12-Tevynes Labui_Padeka_Vilijai_Starosienei

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2018 - 2019 mokslo metais

2021-04-27

2019 06 18 – 2019 07 12
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos Palangoje kūrybinių darbų paroda Kavarsko bibliotekoje.
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Vita Naumavičienė, Audronis Žemaitis (parodos kuratorius).
Auklėtojos: Vitalija Oršauskaitė-Miliauskienė, Gabija Vaitiekūnienė.
8 kl. mokinys Tomas Kavarskas užrašė praktikos įspūdžius.
Paroda buvo eksponuojama Kavarsko bibliotekoje, P. Cvirkos g. 35, Kavarsko m. Ji bus pristatyta vietos bendruomenei, vyks netradicinė dailės pamoka.

2019 05 21 – 2019 06 11
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos Palangoje kūrybinių darbų paroda.
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Vita Naumavičienė, Audronis Žemaitis.
Auklėtojos: Vitalija Oršauskaitė-Miliauskienė, Gabija Vaitiekūnienė.
8 kl. mokinys Tomas Kavarskas užrašė praktikos įspūdžius.
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.


2019 04 30 - 2019 05 09
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda "Žaisminga kūrybinė įvairovė". 
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

Skaityti daugiau...

LIETUVOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „MŪSŲ VYTIS“

2021-01-04

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mūsų Vytis“ (toliau – Konkurso) tikslas ugdyti kūrybingą, drąsią, jautrią jaunųjų menininkų kartą, kuri noriai gilintųsi į savo tautos paveldą, ieškotų individualių kultūrinės tapatybės išraiškos būdų, suvoktų tautos simbolių turinį ir suprastų pilietinio mąstymo svarbą.

II. KONKURSO DALYVIAI 

2. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių dailės ir meno mokyklų, gimnazijų, Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos 7-11 metų amžiaus mokiniai.  

III. KONKURSO SĄLYGOS 

3.   Konkurso tema: kūrybinis Vyties ženklo interpretavimas.
4.   Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:
4.1. originalumas komponuojant tautai svarbią simboliką (trispalvė, Gediminaičių stulpai, ąžuolas, ąžuolo lapai, lietuvių liaudies ornamentų detalės ir t.t.);
4.2. Vyties raitelis turi būti pavaizduotas jojantis į kairę pusę;
4.3. piešinių formatas: viršutinė kraštinė (ilgis) – 60 cm, šoninė kraštinė (plotis) – 50 cm
5.  Kūrybiniai darbai (piešiniai) gali būti atlikti naudojant įvairias piešimui skirtas priemones ir technikas, derinant įvairias spalvas.
6.   Svarbu nepamiršti, kad šie darbai taps vėliavomis.
7. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, simbolio meninį interpretavimą.
8.   Konkurso dalyvis gali atsiųsti vieną kūrybinį darbą. 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

9.    Konkursą organizuoja Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos dailės skyrius.
10.  Konkursas vykdomas šiais etapais:
10.1. Konkurso dalyvių konsultavimas ir darbų rengimas mokyklose;
10.2. parodos Konkurse dalyvaujančiose mokyklose;
10.3. Konkurso darbų įvertinimas ir atranka „Mūsų Vyties“ parodai Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje.
11. Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu arba pristato iki
2019 m. balandžio 1 d. adresu: Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla,
T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius, nurodydami: konkursui „MŪSŲ VYTIS“.
Jeigu kūrybiniai darbai Konkursui siunčiami paštu, pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė kaip balandžio 1 d. 

12.  Prie kūrybinio darbo turi būti pridėta užpildyta Konkurso nuostatų priede pateikta anketa.
13.  Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertina Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos sudaryta vertinimo komisija.

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

14. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais, jų mokytojai - renginio organizatoriaus padėkos raštais.

15.  Konkurso nugalėtojų kūrybiniai darbai eksponuojami 2019 m. gegužės - birželio mėn. Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje vyksiančioje parodoje.

16.  Informacija apie Konkurso nugalėtojų kūrybinius darbus skelbiama interneto svetainėje www.cmm.lt. 

KONKURSO PASIRENGIMUI REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 

 • Lietuvos Vytis. Juozas Galkus. Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009.
 • Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Dainius Razauskas – Daukintas. Vilnius. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2018.

  Dalyvio anketą galima atsisiųsti iš čia

  Vytis

  „Labai svarbus emocinis santykis su vėliava.
  Vėliavos turinį sukuria kartos...“ 
  Darius Kuolys


PARODA-KONKURSAS „ORŠOS MŪŠIUI – 500"

2019-01-30

LIETUVOS DAILĖS MOKYKLŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA-KONKURSAS ORŠOS MŪŠIO PERGALĖS 500-OSIOMS METINĖMS PAŽYMĖTI.

Parodos-konkurso organizatorius ir rengėjas Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla, dailės skyriaus mokytojas Giedrius Plechavičius.

Lietuvos dailės mokyklų moksleivių darbų paroda-konkursas, skirtas LDK kariuomenės, vadovaujamos kunigaikščio Konstantino Ostrogiškio pergalės Oršos mūšyje 500-osioms metinėms paminėti.

Parodoje dalyvauja Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir Vievio meno mokyklos 10-17 m. amžiaus mokiniai, kuriuos konkursui parengė mokytojai:

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos – Violeta Skirgailaitė;

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos – Julija Ikamaitė, Dainius Liškevičius, Giedrius Plechavičius, Vilija Starošienė, Audronis Žemaitis;

Vievio meno mokyklos – Adelė Kasputienė, Augenis Kasputis.

Parodą rengė: direktoriaus pavaduotojas meniniam ugdymui Romualdas Karpavičius, mokytojai Giedrius Plechavičius, Danutė Plechavičienė, Vilija Starošienė, Audronis Žemaitis, Rūta Vėliūtė.

Darbų ekspoziciją galima apžiūrėti nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. 12 val. Dailės skyriaus IV aukšte.

Paroda veikia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriuje 2014 m. rugsėjo 8-22 dienomis.

Skaityti daugiau...

MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „TU MUMS VIENA“

2021-04-27

Respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso – parodos „Tu Mums viena“
Laureatai
 
I – amžiaus grupė 7 – 10 metų  
 
Rusnė Čepaitytė 8 m.  „Paukštis“ „Ugnies deivės žaidimai“
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
Mokytoja Gražina Visockienė
 
PaulaFedčenko 10 m. „Laisvės paukštis“
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
Mokytoja LendrūnaMoncevičienė  
 
NojaIgnatavičiūtė 9 m. „Motina su kūdikiu“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Vilija Starošienė
 
II – amžiaus grupė 11 – 14 metų
 
Meda Antanaitytė 12 m. „Laisvė“
Trakų meno mokykla
Mokytoja Nijolė Mečkovskaja
 
Augustė Mižutavičiūtė 11 m. „Koks gražus tavo veidas, gimtine“
Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija
Mokytoja Laima Šepikaitė
 
Kamilė Dzvinelytė 13 m. „Mūsų kaimo žaidimai“
Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Mokytojas VladimirMatijko
 
III – amžiaus grupė 15 – 16 metų
 
Darius Grinevičius 15 m. „Žydinti Lietuva“
Vievio meno mokykla
Mokytojas Augenis Kasputis
 
Evelina Janovič 15 m. „Gera pas močiutę kaime“
Vilniaus Žemynos gimnazija
Mokytoja TeresaJanovič
 
Kristina Rodionova 15 m. „Einu namo“
Eitminiškių gimnazija
Mokytoja Dovilė Blažytė – Vanagienė
 
IV – amžiaus grupė 17 – 18 metų
 
Justina Klezytė 18 m. „Lėlių namai“
Biržų Saulės gimnazija
Mokytoja Daiva Zalogienė
 
Alisa Rūta Stravinskaitė 18 m. „Užupis“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytojas JūragisBurkšaitis
 
Agnė Tamkevičiūtė 17 m. „Būtovės ženklai“
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla  
Mokytoja Birutė Andriekutė

 

Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tu Mums viena“ veikė LR Seimo I rūmuose

Skaityti daugiau...

Tarptautinis konkursas-paroda „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“ - 2016

2019-01-30

Tarptautinis vaikų ir jaunimo kūrybos konkursas-paroda „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“ - 2016

Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“.
Konkursą organizavo Altajaus krašto, Barnaulo miesto visuomeninė organizacija „Lietuvių kultūros draugija“ kartu su vaikų ir jaunimo interneto dailės galerija „Vernisažas“. Konkurso tikslas – lietuviškos kultūros, papročių ir tradicijų populiarinimas, abipusio susidomėjimo ir pagarbos skirtingoms kultūroms skatinimas, tarptautinės draugystės stiprinimas bei jaunųjų menininkų iniciatyvų palaikymas. Konkursas siekia dailės ir mokslinio-pažintinio aspektų integravimo meno ir kultūros srityje. Konkursas skirtas mokiniams ir studentams iki 21 metų. Kūriniai įvertinti amžiaus grupėse: 0-9 metų amžiaus grupė, 10-13 metų amžiaus grupė, 14-17 metų amžiaus grupė, 18-21 metų amžiaus grupė.
Konkurso nominacijos:
Vaizduojamoji dailė – tapyba, grafika. Taikomoji dekoratyvinė dailė – batika, gobelenas, koliažas.
Konkurso temos: Lietuvos tradicijos, kultūra, gamta, mitai, legendos, pasakos, nacionaliniai herojai.

Konkurso laureatai skirtingose amžiaus grupėse:

I VIETA:

Marija Sučilaitė, 18m., „Industrija“, mokytojas Vytenis Baura.
Greta Eimulytė, 15m. „Šeima“, mokytoja Vita Naumavičienė.
Gerda Šimanauskaitė, 7m., „Stebuklinga lietuviškos pasakos paukštė“, mokytoja Vilija Starošienė.

II VIETA:

Vykintas Jocys, 10m., „Stebuklinga lietuviškos pasakos paukštė“, mokytoja Austė Jurgelionytė-Varnė.
Andrius Prilepskij, 12m., „Velykos“, mokytoja Rima Karpavičienė,
Morta Vileikytė, 14m., „Žiema gimtinėje“, mokytoja Vita Naumavičienė.
Kristijonas Mikolaitis, 14m., „Senosios Lietuvos pilys“, mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Klaudija Matvejevaitė, 18m., „Gimtinės legendos“, mokytojas Vytenis Baura.

III VIETA:

Rūta Alisa Stravinskaitė, 18m., „Istorijos atmintis“, mokytojas Jūragis Burkšaitis.
Julius Mikutavičius, 18m., „Istorinis motyvas“, mokytojas Jūragis Burkšaitis.
Abigailė Jaučytė, 15m., „Lietuviškų audinių spalvos“, mokytoja Danutė Plechavičienė.
Nojus Kudaba, 15m., „Lietuviškų audinių spalvos“, mokytoja Danutė Plechavičienė.
Karolina Kazuraitė, 14m., „Baltijos jūra“, mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Laura Andrijauskaitė, 17m., „Abstrakcija Lietuvos vėliavos tema“, mokytojas Tomas Dumbrauskas.

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų ekspozicijos kuratorė Rūta Gabrielė Vėliūtė.

Video iš parodos atidarymo čia: "Литва глазами юных художников"- 2016

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2017 - 2018 mokslo metais

2020-10-03

2018 06 07 - 2018 06 10
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
9-ojoje tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ARTVILNIUS’18
Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO

2018 04 30 - 2018 05 14
Dailės skyriaus 6D kl. mokinių mokomosios 2017 m. vasaros praktikos kūrybinių darbų paroda 
Vasaros praktika Kaltanėnuose".
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Giedrius Plechavičius ir Gediminas Akstinas.
Paroda veikė mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2018 04 18 - 2018 04 27
Dailės skyriaus 9D klasės mokinės, Rusnės Gocentaitės „Tapybos paroda".
Paroda veikė mokyklos centrinių rūmų 1-ojo aukšto foje.

 

Skaityti daugiau...

2017 07 04 - 2018 01 31

2018-10-06

Dangikasis drakonas

Daugiau straipsnių...

 1. Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“
 2. Respublikinis vizualiųjų menų konkursas „M. K. Čiurlionio takais“
 3. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2015 - 2016 mokslo metais
 4. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2016 - 2017 mokslo metais
 5. Projektas - paroda Krasnojarske “Lietuvos kultūrinis gyvenimas ir M.K.Čiurlionio menų mokykla"
 6. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2014 - 2015 mokslo metais
 7. DAILĖS DARBŲ KONKURSAS „LAIMINGA ŠEIMA“
 8. Dailės istorijos ir užsienio kalbos mokymo projektas „Įdomieji menai”
 9. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2013 - 2014 mokslo metais
 10. Kūrybinis projektas šalies mokiniams „SVEIKS, SVIETELI MARGS!"
 11. Pasaulinis vaikų meninių idėjų pasikeitimo projektas „World Art Chicago"
 12. RESPUBLIKINIS KOMPOZICIJŲ KONKURSAS „SKRENDAME“
 13. Renginys su iliustruotojais skirtas pristatyti Lietuvos dalyvavimą Bolonijos knygų mugėje 2011 garbės viešnios teisėmis
 14. Tarptautinis projektas ST.ART (GATVĖS MENAS) 2011
 15. Nusipiešk sau kojinytes
 16. Projektas „World Art Chicago“
 17. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus organizuotas projektas "LDK KARIUOMENĖ ŽALGIRIO MŪŠYJE"
 18. Knygos – albumo pristatymas
 19. Respublikinis konkursas "LDK pilių takais"
 20. Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas “Mūsų vardas Lietuva” 2012
 21. Tarptautinis tapybos ir grafikos konkursas „Spalvos ir garsai - Frederikui Šopenui atminti"
 22. Paroda - konkursas 100 laiškų Čiurlioniui
 23. Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tu Mums viena“
 24. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2012 - 2013 mokslo metais
 25. 2011 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 26. Projektas "World Art Chicago“ – An International Arts Exchange Opportunity
 27. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2011 - 2012 mokslo metais
 28. Projektas „Lietuvių liaudies skulptūros tradicijų pažinimas ir puoselėjimas“
 29. 2010 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 30. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento kartu su Vilniaus universitetu projektas – “Lietuviškos pasakos dari kalba: vertimas ir iliustravimas, leidyba”
 31. 2009 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 32. 2008 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 33. Venclovų namų-muziejaus tarptautinis projektas ,,(Ne)priklausomi žmonės"

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis