Svetaines struktura
2020-09-27

II respublikinis Europos menų festivalis

2019-01-31

II respublikinis Europos menų festivalis
LIETUVA

2014 metų sausio 25 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje vyko jau II Europos menų festivalis, šį kartą skirtas Lietuvai. Šio festivalio tikslas - skleisti Europos tautų meną ir kultūrą, skatinti jaunimą atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, plėtoti kultūrinio - švietėjiško muzikos ir menų mokyklų bendradarbiavimo galimybes. Išskirtinis festivalio bruožas – dviejų mūzų - muzikos ir šokio samplaika. Atidarymo metu skambant M. K. Čiurlionio „Preliudui b-moll", kurį atliko A. Eidukonis (12kl.), šoko 9-os klasės baleto skyriaus mokinės (choreografė L. Bartusevičiūtė-Noreikienė).

Malonu pažymėti, kad prie šio renginio ženkliai prisidėjo Lietuvos kompozitorių sąjunga, gyvuojanti jau 73-ius metus. Ypatingus padėkos žodžius tariame šios sąjungos pirmininkei Zitai Bružaitei. Šiame renginyje sulaukėme svečių iš įvairių Lietuvos regionų - Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, Garliavos meno mokyklos, Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos, Šakių rajono meno mokyklos, Utenos muzikos mokyklos, Panevėžio V. Mikalausko menų mokyklos, Alytaus r. Meno ir sporto mokyklos, Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos ir Vilniaus m. Algirdo bei „Ąžuoliuko" muzikos mokyklų .

Festivalio metu skambėjo lietuvių kompozitorių - B. Dvariono, S. Vainiūno, V. Barkausko, B. Kutavičiaus, M. K. Čiurlionio, Z. Bružaitės, J. Andrejevo, V. Bagdono, F. Bajoro, A. Remesos, N. Galiamovos, K. Vasiliauskaitės, G. Kuprevičiaus, J. Švedo, J. Tallat-Kelpšos, V. Mikalausko, A. Kačanausko, L. Povilaičio, B. Gorbulskio, V. Baumilo kūriniai. Malonu, jog festivalyje girdėjome ne tik tradicinius instrumentus, kurie paplitę visose muzikos mokyklose, bet ir senuosius lietuviškus – tokius kaip kanklės ir lumzdelis. Dėkojame mūsų mokyklos mokytojams puikiai parengusiems mokinius šiam festivaliui: V. Lipniagovienei, J. T. Karosaitei, V. Geležiūtei, I. Vyšniauskaitei, N. Puišytei, E. Jelesinai, V. Kirvelytei, V. Prekerytei, A. Šikšniūtei, E. Jurkevičiūtei-Navickienei, Ž. Lisauskui ir A. Lipinskienei. Nuoširdūs padėkos žodžiai šio festivalio darbo grupei - scenarijaus autorei Marijai Grikevičiūtei, renginio vedėjoms Konstancijai Kerbedytei (10 kl.) ir Klementinai Venciūtei (9 k.).

Uždarymo metu visi dalyviai ir svečiai turėjo galimybę matyti trumpą, bet nuostabų filmą apie mūsų šalį „Skrydis per Lietuvą". Už šią galimybę dėkojame kompiuterių įrangos operatoriui Artūrui Paviloniui.

Uždarymą vainikavo B. Kutavičiaus „Lietuviškos variacijos", kurias atliko modernaus šokio specializacijos 9 -12 kl. mokiniai (repetitorė L. Puodžiukaitė-Lanauskienė) ir 6 -12 kl. choras (vadovas R. Gražinis).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (muzika)
Eglė Čobotienė

 

 

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis