Svetaines struktura
2020-09-27

Muzikos skyriuje dirba

2012-10-24

Styginių instrumentų skyriaus metodinė komisija

Fortepijono skyriaus metodinė komisija

Styginių instrumentų skyriaus vedėjas

Dainius Puodžiukas


Mokytojai:

Abarytė Liaškovienė Ona
Armonas Romanas
Armonaitė Ingrida
Bliškevičius Robertas
Gylytė Inga  
Jacunskas Vytautas
Jauniškytė Ugnė 
Jusionytė Augusta
Kacaitė Asia 
Kalnėnaitė Ramutė 

Kuc Tatjana
Jagėlaitė Lipinaitienė Undinė
Jakštas Domas
Ramančiūnas Tomas
Mataitytė Rusnė
Palšauskas Kostantinas-Arūnas
Savickas Tomas
Salygaitė Ingrida
Saltanovičius Janas
Šilalė Artūras
Šlyžienė Daiva
Šmidtienė Beata
Vaškevičiūtė Vaiva
Vitėnaitė Gintvilė

Fortepijono skyriaus vedėja

Inga Vyšniauskaitė


Mokytojai:

Scerinienė Indra
Bendoraitienė Ala
Buožis Egidijus
Dikčiuvienė Ramutė
Dvarionas Justas
Jelesina Jevgenija
Jurgelionis Aleksandras
Geležiūtė Vilija
Karosaitė Jūratė
Kėvišienė Rūtelė
Kirvelytė Vaida Liucija
Kondrotaitė Gabrielė
Kviklys Gediminas
Lapėnaitė Milda
Lipniagovienė Violeta
Prekerytė Vida
Puišytė Neringa
Puodžiukas Aidas
Račys Donaldas
Rinkevičienė Jūratė
Sabaliauskas Remigijus
Savickienė Raimonda
Šarkaitė Rūta
Šikšniūtė Albina
Tručinskaitė Rima
Vitaitė Veronika
Vyšniauskaitė Inga
Žarskus Eugenijus
Žvirblytė Aleksandra

Muzikos teorijos ir muzikos istorijos skyriaus metodinė komisija Koncertmeisterių skyriaus metodinė komisija

Muzikos teorijos ir muzikos istorijos skyriaus vedėjas

Algirdas Kiškis


Mokytojai:

Scerinienė Indra
Bakys Viktoras
Bogdanovienė Loreta
Cechanavičienė Birutė
Dambrauskienė Nadiežda
Galiamova Nailia
Jakimavičienė Audronė
Jurgutis Vytautas
Markeliūnienė Vytautė
Mažulis Rytis
Minkevičiūtė Auksė
Motūzaitė-Pinkevičienė Aušra
Navasaitis Viktoras
Paltanavičiūtė Justina
Pinkevičius Vidas
Rimša Jonas
Samsonas Gintaras

Koncertmeisterių skyriaus vedėja

Jonė Punytė


Mokytojai:

Antanavičiūtė Ugnė
Bykova Raisa
Cymbal Irina
Dombrovskaja Irina
Janiukštienė Jonė
Gražinienė Sigutė
Grikevičiūtė Marija
Jaraminas Povilas
Jozėnas Dainius
Kaminskienė Jūratė
Kuodytė Jūratė
Lipinskienė Aušra
Minkevičius Simas
Radišauskaitė Simona
Vizbaras Aleksandras

Kamerinio ansamblio metodinė komisija Chorinio dirigavimo ir dainavimo skyriaus metodinė komisija

Kamerinio ansamblio skyriaus vedėja

Indrė Baikštytė


Mokytojai:

Cinauskas Gytis
Ladyga Antanas
Namavičienė Nijolė
Punytė Jonė
Rinkevičienė Jūratė
Sriubikis Vytautas
Šlyžienė Daiva

Chorinio dirigavimo ir dainavimo skyriaus vedėja

Saulė Kriščiūnaitė


Mokytojai:

Ganusauskienė Eglė
Gražinis Romualdas
Jauniškis Mantas
Katinas Raimondas
Lileikienė Laima
Noreika Virgilijus
Staškus Martynas
Songaila Remigijus
Trimirkaitė Gitana
Tarabildienė Dalia

Bendro fortepijono skyriaus metodinė komisija Pučiamųjų instrumentų skyriaus metodinė komi

Bendro fortepijono skyriaus vedėja

Janina Karalienė


Mokytojai:

Scerinienė Indra
Atamalian Jelizaveta
Baikštytė Indrė
Bakučionis Tomas
Balčytienė Violeta
Bendoraitienė Ala
Buožis Egidijus
Cinauskas Gytis
Dikčiuvienė Ramutė
Dvarionas Justas
Geležiūtė Vilija
Grušnienė Dovilė
Jelesina Jevgenija
Jurkevičiūtė Navickienė
Eglė Jurkšaitė Danielė
Kapčiuvienė Vaiva
Kazakevičiūtė Jurgita
Kėvišienė Rūtelė
Kirvelytė Vaida Liucija
Kviklys Gediminas
Lapėnaitė Milda
Lipniagovienė Violeta
Mikailienė Virginija
Minkevičienė Jolanta
Pečiukonytė Vilma
Pinkevičius Vidas
Prekerytė Vida
Puišytė Neringa
Punytė Jonė
Puodžiukas Aidas
Račys Donaldas
Rinkevičienė Jūratė
Rudaitienė Jūratė
Sabaliauskas Remigijus
Savickienė Raimonda
Šarkaitė Rūta
Šikšniūtė Albina
Tručinskaitė Rima
Vasiliauskaitė Dalia
Vyšniauskaitė Inga
Žarskus Eugenijus
Žukauskienė Natalija

 

 

Pučiamųjų instrumentų skyriaus vedėjas

Antanas Ladyga


Mokytojai:

Ančerevičius Alfonsas
Baltrukėnas Manvydas
Baranauskas Aretas
Baublytė Lina
Einikis Steponas
Čaplikaitė Ula
Janiukštienė Jonė
Gerasimovas Rimas
Fedotovas Aleksandras
Marius Balčytis
Laurynas Čekelis
Sarpalius Lukas
Sriubikis Vytautas
Steponas Einikis
Šalna Linas
Taločka Antanas
Vidzbelis Vitas
Zenonas Bagavičius

Akompanimento skyriaus metodinė komisija

Akompanimento skyriaus vedėja

Gabrielė Kondrotaitė

Mokytojai:

Atamalian Jelizaveta
Baikštytė Indrė
Cinauskas Gytis
Jelesina Eugenija
Punytė Jonė
Kondrotaitė Saulė
Radišauskaitė Simona

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis