Svetaines struktura
2020-04-09

2012 - J. Aleksos konkursas

2012-03-12

Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla

Respublikinio Jono Aleksos jaunųjų choro dirigentų konkurso
TVARKARAŠTIS

2012 KOVO 3 d.

8.30 - 9.00  val.

Registracija

9.00  val.

Atidarymas, burtų traukimas ( 210 kl.)

9.30 - 11.15 val.

A grupės I turo perklausa(210 kl.)

Pertrauka

 

11.55 val.

A grupės I turo rezultatai (210 kl.)

12.00 - 14.00 val.

B grupės I turo perklausa (210 kl.)

14.00 - 15.00 val.

A grupės repeticija su choru ( Koncertų salė)

15.00 val.

B grupės I turo rezultatai, burtų traukimas (210 kl.)

15.15 - 16.15 val.

B grupės repeticija su choru ( Koncertų salė)

Pertrauka

 

17.00  val.

II TURAS ( Koncertų salė)

19.30 val.

REZULTATŲ PASKELBIMAS IR LAUREATŲ APDOVANOJIMAS ( Koncertų salė)

SVARBU:
-    Konkursas vyks tik vieną dieną - KOVO 3.
-    Mokestį prašome pervesti iš anksto, nes konkurso dieną negalėsite sumokėti.
-    Būtina laiku atvykti registruotis ir traukti burtus
-    Prašome nepamiršti atsivežti po 2 egzempliorius pasirinktų I turo kūrinių.
                                                                       Lauksime konkurse

BENDROSIOS SĄLYGOS

Respublikinis Jono Aleksos jaunųjų choro dirigentų konkursas skirtas vieno iškiliausių lietuvių muzikos istorijos asmenybių vardo įamžinimui, siekiant jaunąją kartą supažindinti su jo veikla, skatinant mokinių kūrybiškumą, ugdant jaunųjų choro dirigentų meistriškumą bei konkursinį patyrimą.

DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti menų ir muzikos mokyklų, menų ir muzikos gimnazijų, konservatorijų (gimnazijų) moksleiviai.
Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes pagal amžių:
A grupė - moksleiviai, kurie 2012 02 24 dieną yra jaunesni, negu 17 metų,
B grupė - moksleiviai, kurie 2012 02 24 dieną yra 17 metų ir vyresni.
Visos mokyklos gali deleguoti po 5 dalyvius į kiekvieną amžiaus grupę.

VYKDYMO TVARKA

Konkursas vyks dviem turais:
I turas - dirigavimas prie fortepijono

II turas - dirigavimas chorui.
2012 m. kovo 2 d. A grupė (abu turai)
2012 m. kovo 3 d. B grupė (abu turai)


Į II-ajį turą atrenkami ne daugiau kaip šeši kiekvienos grupės dalyviai.
Organizacinis komitetas palieka sau teisę pagal dokumentų išsiuntimo datą riboti mokykloms atstovaujančių dalyvių skaičių.


Konkurso dalyvių pasirodymus vertins žiuri nariai. Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Konkurso dalyvių pasirodymai vieši.
Konkurso dalyvio stojamasis mokestis 50 lt,

Mokama pavedimu, sąskaitos nr.: LT 047044060001552608, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Įm. k. 111966952, T. Kosciuškos g. 11, LT-01100, Vilnius. Nurodyti: konkurso dalyvio mokestis; vardas, pavardė

KONKURSO PROGRAMA


I turas. Dirigavimas prie fortepijono

A grupė
1. Laisvai pasirinkta scena arba choras iš operos.
2. Laisvai pasirinkta daina a cappella.
3. B. Kutavičius-S. Geda - „Karakumų asilėlis"
Viso pasirodymo trukmė 12 min.

B grupė
1. Laisvai pasirinkta scena arba choras iš operos.
2. Laisvai pasirinkta daina a cappella.
3. B. Kutavičius-V. Bložė - „Miško varlytė".
Viso pasirodymo trukmė 17 min.

Konkurso vertinimo komisijos nutarimu sėkmingiausiai savo grupėse pasirodę dalyviai atrenkami į antrąjį turą, bet ne daugiau negu pusė nuo bendro dalyvių skaičiaus.

II turas. Dirigavimas chorui

A grupė
Į antrąjį turą atrinkti konkurso dalyviai chorui diriguoja I ture diriguotą

B. Kutavičius-S. Geda - „Karakumų asilėlis" ( be repeticijos),

bei pasirinktą vieną iš sąraše pateiktų kūrinių (repeticijai skiriama 10 min.):
J. Naujalis, Maironis - „Vasaros naktys"

J. Naujalis, Maironis - „Už Raseinių, ant Dubysos"

M. K. Čiurlionis - harm. l. l. daina „Lakštangėlė"

M. K. Čiurlionis - harm. l. l. daina „Prapuoliau, močiute"

M. K. Čiurlionis - harm. l. l. daina daina „Išėjo seselė"
Repeticijoje gali dalyvauti pedagogas, betarpiškai nedirbdamas su choru.

B grupė
Į antrąjį turą atrinkti konkurso dalyviai chorui diriguoja I ture diriguotą J B. Kutavičius-V. Bložė - „Miško varlytė" (be repeticijos) bei iš pateikto sąrašo konkurse ištrauktą kūrinį  (repeticijai skiriama 10 min.):
E. Balsio išplėtota .l. l. daina „Lek‘ gerve"

N. Sinkevičiūtė - „Ulioj, bitela, ulioj..." iš "Lietuviškos siuitos"

D. Zakaras - Carmen Bernos de Gasztold (vert. A. Ranonytė) - „Svirplio malda"


Repeticijoje gali dalyvauti pedagogas, betarpiškai nedirbdamas su choru.

Konkurso dalyviams talkins M.K. Čiurlionio menų mokyklos mišrus choras.
Kiekvieno dalyvio laisvai pasirinkto kūrinio partitūra 2 egzemplioriais pateikiama registruojantis konkurso dieną.
Nespausdintų kūrinių partitūros bei nuorodos į spausdintus kūrinius ir redakcijas bus patalpintos konkurso internetiniame puslapyje www.ciurlioniomm.lt.
Konkurso nugalėtojai, dalyviai, jų mokytojai bus apdovanoti diplomais, padėkos raštais bei specialiaisiais prizais.

PARAIŠKOS

Konkurso dalyviai iki 2012 m. sausio 10 d. paštu atsiunčia laisva forma parašytą ir mokyklos vadovybės patvirtintą paraišką su dalyvių sąrašu ir laisvos formos dalyvio anketą, kurioje nurodoma:
1.Mokymo įstaiga.
2.Konkurso dalyvio vardas, pavardė.
3.Dalyvio gimimo metai, mėnuo ir diena, klasė
4.Mokytojo vardas, pavardė
5.Koncertmeisterio vardas, pavardė
6.Konkurso programa ir trukmė

Paraišką ir anketas prašome pildyti didžiosiomis raidėmis ir siųsti adresu:
Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla T.Kosciuškos g. 11, Vilnius, LT-01100, Respublikiniam Jono Aleksos jaunųjų choro dirigentų konkursui

Išsamią informaciją teikia Dalia Vasiliauskaitė, tel. 8 687 73679,
elektroninis paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Visų konkurso kūrinių partitūras galite rasti N. M. Čiurlionio menų mokyklos internetinėje svetainėje.

 
ATSISIUNTIMUI:

word2„Išėjo seselė“
word2„Karakumų asilėlis“
word2„Lakštangėlė“
word2„Lek‘ gerve“
word2„Ulioj, bitela, ulioj...“ iš “Lietuviškos siuitos“
word2„Miško varlytė“
word2„Prapuoliau, močiute“
word2„Svirplio malda“
word2„Už Raseinių, ant Dubysos“
word2„Vasaros naktys“


Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis