Svetaines struktura
2021-03-09

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2019 - 2020 mokslo metais

2021-01-08

 2020 06 11 – 2020 07 01
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda 
„Žaisminga kūrybinė įvairovė"
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikia Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 03 03 – 2020 03 17
Dailės skyriaus 9-12 klasių mokinių greiti piešiniai „Eskizo ritmu".
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 02 18 – 2020 03 01
8 ir 9 kl. moksleivių darbų paroda „Akvarelė".
Mokytoja Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda eksponuojama Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 01 15 – 2020 01 25 
Aštuntokų „EX LIBRIŲ" paroda
Mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

2019 12 03 - 2019 12 17
Jūratės Normantaitės (mūsų mokyklos absolventės) estampo paroda „Litografija - mecotinta".
Paroda veikia Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 11 18 - 2019 12 02
Musu mokyklos dvyliktos klasės moksleivio Kajaus Kaušinio tapybos darbų paroda.
Paroda veikė Dailes skyriaus I-jo aukšto foje.

 

2019 11 04 - 2019 11 16
Izoldos Maciukaitės (mūsų mokyklos absolventės) fotografijų paroda „METU LAIKAI"
Parodos kuratorė dailės skyriaus mokytoja-metodininkė: Vita Naumavičienė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

 

2019 10 16 - 2019 10 28
„Eskizų paroda" iš Dailės skyriaus fondų
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 10 02 - 2019 10 14
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentų piešinių Paroda"
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 09 20 – 2019 10 02
11 ir 12 kl. moksleivių vitražų paroda „MUZIKOS GARSAI"
Mokytojas ir parodos kuratorius Vincas Matonis.
Paroda buvo eksponuojama Vitražo manufaktūros galerijoje Stiklių g. 6, Vilniuje

2019 09 20 - 2019 10 30
Rugsėjo 22-oji – mūsų didžiojo menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienis.
Šia proga Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla kasmet organizuoja ciklą renginių – parodas, koncertus, plenerus, išvykas Čiurlionio takais – tarsi pindama Jam garbės vainiką, siekdama priartėti prie kūrybos dvasios.
Iš plenerų, išvykų gimė šie paveikslai.
Tikime, kad žiūrėdami į mokinių darbus, šiuose vaikų pastebėtuose trapiuose pėdsakuose geriau pajusime gyvą
M. K. Čiurlionio kūrybos dvasią, Jo įkvėpimo šaltinius.
Parodą kuravo mokytojai: M. Piekuras, J. Burkšaitis, V. Jusionis, G. Akstinas ir T. Dumbrauskas.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

 

2019 08 30 - 2019 09 16
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda
„ŠIUOLAIKINIS PASAULIS, tradicijos vaiko akimis"

Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.Tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Tėvynės labui“

2019-01-30

SVEIKINAME
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Tėvynės labui“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir Lietuvos kariuomenės šimtosioms metinėms, lauretus ir diplomantus.

Laureatais tapo 63 mokiniai, diplomantais – 36.
M. K. Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos dalyviai – konkurso laureatai ir diplomantai:

1. Vėjūnė Razgaitė, 14 m.
A) Krašto apsaugos ministro specialusis prizas.
B) Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų vado prizas.
2. Tomas Kavarskas, 14 m.
A) Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko prizas.
B) Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vado brigados generolo Valdemaro Rupšio prizas.
C) Lietuvos kariuomenės mokimų ir doktrinų valdybos vado pulkininko Dano Mockūno prizas.
3. Jorigė Buržinskaitė, 14 m.
Lietuvos kariuomenės jūrų pajėgų vado, jūrų kapitono Arūno Mockaus prizas.
4. Monika Mackevičiūtė, 11 m.
Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos viršininko Arūno Balčiūno prizas.
5. Vilija Starošienė
Prizas mokytojams.
6. Amin El – Monsour
8 – 11 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
7. Salomėja Kazlauskaitė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
8. Monika Mackevičiūtė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
9. Kotryna Grudzinskaitė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
10. Austė Jurgelionytė
padėka mokytojui.
11. Vilija Starošienė
padėka mokytojui.
12. Danutė Plechavičienė
padėka mokytojui.
13. Linas Blažiūnas
padėka mokytojui.
14. Arvydas Pakalka
padėka mokytojui.
15. Rima Karpavičienė
padėka mokytojui.
16. Dovydas Vižinis
12 – 15 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
17. Tomas Kavarskas
12 – 15 m. amžiaus grupėje laureato diplomas.
18. Maja Salomėja Kačerauskaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje laureato diplomas.
19. Ugnė Aliukaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
20. Tauras Dagys
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
21. Jorigė Buržinskaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
22. Rapolas Grinčelaitis
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
01-Tevynes Labui_Laureato_Diplomas_Tomui_Kavarskui02-Tevynes Labui_Diplomas_Kotrynai_Grudzinskaitei03-Tevynes Labui_Diplomas_Monikai_Mackeviciutei04-Tevynes Labui_Diplomas_Rapolui_Grincelaiciui05-Tevynes Labui_Diplomas_Salomejai_Kazlauskaitei06-Tevynes Labui_Diplomas_Taurui_Dagiui
07-Tevynes Labui_Padeka_Arvydui_Pakalkai08-Tevynes Labui_Padeka_Austei_Jurgelionytei09-Tevynes Labui_Padeka_Danutei_Plechavicienei10-Tevynes Labui_Padeka_Linui_Blaziunui11-Tevynes Labui_Padeka_Rimai_Karpavicienei12-Tevynes Labui_Padeka_Vilijai_Starosienei

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2018 - 2019 mokslo metais

2020-10-03

2019 06 18 – 2019 07 12
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos Palangoje kūrybinių darbų paroda Kavarsko bibliotekoje.
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Vita Naumavičienė, Audronis Žemaitis (parodos kuratorius).
Auklėtojos: Vitalija Oršauskaitė-Miliauskienė, Gabija Vaitiekūnienė.
8 kl. mokinys Tomas Kavarskas užrašė praktikos įspūdžius.
Paroda buvo eksponuojama Kavarsko bibliotekoje, P. Cvirkos g. 35, Kavarsko m. Ji bus pristatyta vietos bendruomenei, vyks netradicinė dailės pamoka.

2019 05 21 – 2019 06 11
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos Palangoje kūrybinių darbų paroda.
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Vita Naumavičienė, Audronis Žemaitis.
Auklėtojos: Vitalija Oršauskaitė-Miliauskienė, Gabija Vaitiekūnienė.
8 kl. mokinys Tomas Kavarskas užrašė praktikos įspūdžius.
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.


2019 04 30 - 2019 05 09
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda "Žaisminga kūrybinė įvairovė". 
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 04 13 - 2019 04 27
Dailės skyriaus 3 ir 4 kl. mokinių darbų paroda „UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS”
Paroda buvo eksponuojama dailės skyriaus galerijoje „Galima”
Mokytojas Giedrius Plechavičius


2018 03 27 - 2018 04 15
Dailės skyriaus 8-12 klasių mokinių greiti piešiniai Eskizų paroda".
Mokytojai: V. Baura, M. Piekuras, J. Burkšaitis, T. Dumbrauskas, I. Talmantienė, V. Matonis, R. Karpavičius, A. Baltrūnas, V. Jusionis, A. Žemaitis, G. Akstinas ir V. Žirgulis, V. Jusionis, R. Martinėnas, D. Liškevičius, A. Jurgelionytė.
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 03 13 - 2019 03 27
Vyresnių klasių mokinių mažosios kompozicijos paroda.
Mokytojai: Vidmasntas Jusionis, Audronis Žemaitis,Arvydas Baltrūnas ir Raimondas Martinėnas
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2019 02 21 - 2019 03 13
Dailės skyriaus mokinių Klasikinio piešinio paroda" iš Marijaus Piekuro fondų.
Parodos kuratorius Marijus Piekuras
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 02 11 - 2019 02 25
Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro edukacinės programos „Daiktai ir simboliai iš rytų” dalyvių kūrybinių darbų paroda Dangiškasis drakonas” iš Radvilų rūmų muziejaus ekspozicijos sugrįžo į mokyklą.
Mokinių kūrybinių darbų parodą galima buvo pamatyti dailės skyriaus 4 aukšto foje.


2019 02 08 - 2019 03 22
Dailės skyriaus 7D klasės mokinių „Keramikos paroda".
Mokytoja Julija Ikamaitė
2019 02 08 - 2019 03 01 paroda buvo eksponuojama Vilniaus dailės akademijos Keramikos kūrybinio centro ekspozicijoje.
2019 03 09 - 2019 03 22 paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

2019 01 28 - 2019 02 09
DABAR – tai nesenai pasibaigusi Rygos tarptautinė šiuolaiknio meno biennale RIBOCA1 ir Žilvino Landzbergo Sun Concervatory, Augusto Serapino The Occupier, Emilijos Škarnulytės Mirror Matter.
TADA… – čia pristatomi trijų buvusių „čiurlioniukų” mokyklos laikų darbai – piešiniai, kompozicijos, skulptūros. Tuomet su šiais mokiniais dirbo mokytojai V.Antanavičius, Ž. Augustinas, Dž. Katinas,
L. Lapienytė, V. Naumavičienė, M. Piekuras, G. Plechavičius, D. Steponavičiūtė, S. Šiukšta, R. Vėliūtė,
A. Žemaitis.
Parodą parengė Giedrius Plechavičius.
Paroda eksponuojama mokylos Dailės skyriaus IV aukšto foje.


2019 01 23 - 2019 02 05
Justinos Višnevskos VDA GDK II kurso studentės perosnalinė paroda iš ciklo „Sugrįžimai".
Kuratorius Vytenis Baura
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2019 01 15 - 2019 01 26
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos dvyliktos klasės mokinių – Justino Ermino ir Grigaliaus Grinčelaičio – skulptūros ir video darbų paroda „Skulptūra + video".
Buvo eksponuojama LDS galerijoje „Arka" (Aušros vartų g. 7, Vilniuje)
(Plačiau čia...)

2019 01 14 - 2019 02 14
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dalės skyriaus mokinių akademinio piešimo darbų 
paroda „Portretai".
Paroda buvo eksponuojama Justino Vienožinskio meno mokykloje Vilniuje, S. Konarskio g. 37

2019 01 02 - 2019 01 15
Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ paroda LR Seime.
Dalyvavo ir laureatais tapo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus mokiniai.
Plačiau apie konkursą skaitykite čia...  

2018 12 27 - 2019 01 07 
8 kl. mokinių grafikos kompozicijos darbų paroda BALTA JUODA"
Mokytoja Rūta Vėliūtė.
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2018 11 27 - 2018 12 11
Dailės skyriaus 9 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos kūrybinių darbų paroda 
„Vilnius - Seinai".
Mokytojai: Rima Karpavičienė, Rūta Vėliūtė, Vidmantas Jusionis, Arvydas Pakalka, Marijus Piekuras.
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2018 12 15 - 2018 12 27
Skulptūros kompozicijų paroda „Skraidantys objektai".
Dalyvavo 6 kl. moksleiviai:
Marija Basevičiūtė, Saulė Dunkauskaitė, Salomėja Kazlauskaitė, Ąžuolas Liškevičius, Ignė Novikaitė, Skaistė Pinkoraitytė, Karolis Rasiulis, Elena Rutkaitė.
Mokytojas Dainius Liškevičius.
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus IV aukšto koridoriaus ekspozicinėje erdvėje.

2018 11 12 - 2018 11 26
8 klasės moksleivių skulptūros kompozicijų paroda „Erdvė, skulptūra, medžiaga".
Mokytojas Džiugas Katinas.
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus I aukšto foje.

 

2018 11 12 - 2018 11 23
Saulės Šmidtaitės darbų paroda „KELY".
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus IV aukšto koridoriaus ekspozicinėje erdvėje.

2018 11 08 - 2018 11 19
Keramikos paroda „Už teksto".
Dalyvavo: Grigalius Grinčelaitis, Rapolas Kavaliauskas, Dominykas Cinauskas, Adomas Rybakovas, Justinas Erminas.
Mokytoja Julija Ikamaitė.
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus I aukšto galerijoje „Galima"

2018 10 26 - 2019 01 30
Grafikos darbų paroda Novgorde ir Lietuvos generaliniame Konsulate Sankt Peterburge (Rusijos federacija).
Ekspoziciją sudaro 24 įvairiomis grafikos technikomis sukurti 9 -12 klasių mokinių darbai.

2018 09 20 - 2018 10 30
Rugsėjo 22-oji – mūsų didžiojo menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienis.
Šia proga Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla kasmet organizuoja ciklą renginių – parodas, koncertus, plenerus, išvykas Čiurlionio takais – tarsi pindama Jam garbės vainiką, siekdama priartėti prie kūrybos dvasios.
Iš plenerų, išvykų gimė šie paveikslai.
Tikime, kad žiūrėdami į mokinių darbus, šiuose vaikų pastebėtuose trapiuose pėdsakuose geriau pajusime gyvą
M. K. Čiurlionio kūrybos dvasią, Jo įkvėpimo šaltinius.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto ir Dailės skyriaus I aukšto foje

2018 09 01 – 2018 09 15
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda „Žaisminga kūrybinė įvairovė".
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.


2018.05.25 – 2019.01.31
11 ir 12 kl. moksleivių vitražų paroda „VASAROS SPALVOS"
Mokytojas ir kuratorius Vincas Matonis.
Paroda buvo eksponuojama mokylos dailės skyriaus I aukšto foje.


P. Cvirkos g. 35, Kavarsko m.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

LIETUVOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „MŪSŲ VYTIS“

2021-01-04

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mūsų Vytis“ (toliau – Konkurso) tikslas ugdyti kūrybingą, drąsią, jautrią jaunųjų menininkų kartą, kuri noriai gilintųsi į savo tautos paveldą, ieškotų individualių kultūrinės tapatybės išraiškos būdų, suvoktų tautos simbolių turinį ir suprastų pilietinio mąstymo svarbą.

II. KONKURSO DALYVIAI 

2. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių dailės ir meno mokyklų, gimnazijų, Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos 7-11 metų amžiaus mokiniai.  

III. KONKURSO SĄLYGOS 

3.   Konkurso tema: kūrybinis Vyties ženklo interpretavimas.
4.   Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:
4.1. originalumas komponuojant tautai svarbią simboliką (trispalvė, Gediminaičių stulpai, ąžuolas, ąžuolo lapai, lietuvių liaudies ornamentų detalės ir t.t.);
4.2. Vyties raitelis turi būti pavaizduotas jojantis į kairę pusę;
4.3. piešinių formatas: viršutinė kraštinė (ilgis) – 60 cm, šoninė kraštinė (plotis) – 50 cm
5.  Kūrybiniai darbai (piešiniai) gali būti atlikti naudojant įvairias piešimui skirtas priemones ir technikas, derinant įvairias spalvas.
6.   Svarbu nepamiršti, kad šie darbai taps vėliavomis.
7. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, simbolio meninį interpretavimą.
8.   Konkurso dalyvis gali atsiųsti vieną kūrybinį darbą. 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

9.    Konkursą organizuoja Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos dailės skyrius.
10.  Konkursas vykdomas šiais etapais:
10.1. Konkurso dalyvių konsultavimas ir darbų rengimas mokyklose;
10.2. parodos Konkurse dalyvaujančiose mokyklose;
10.3. Konkurso darbų įvertinimas ir atranka „Mūsų Vyties“ parodai Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje.
11. Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu arba pristato iki
2019 m. balandžio 1 d. adresu: Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla,
T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius, nurodydami: konkursui „MŪSŲ VYTIS“.
Jeigu kūrybiniai darbai Konkursui siunčiami paštu, pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė kaip balandžio 1 d. 

12.  Prie kūrybinio darbo turi būti pridėta užpildyta Konkurso nuostatų priede pateikta anketa.
13.  Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertina Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos sudaryta vertinimo komisija.

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

14. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais, jų mokytojai - renginio organizatoriaus padėkos raštais.

15.  Konkurso nugalėtojų kūrybiniai darbai eksponuojami 2019 m. gegužės - birželio mėn. Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje vyksiančioje parodoje.

16.  Informacija apie Konkurso nugalėtojų kūrybinius darbus skelbiama interneto svetainėje www.cmm.lt. 

KONKURSO PASIRENGIMUI REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 

 • Lietuvos Vytis. Juozas Galkus. Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009.
 • Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Dainius Razauskas – Daukintas. Vilnius. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2018.

  Dalyvio anketą galima atsisiųsti iš čia

  Vytis

  „Labai svarbus emocinis santykis su vėliava.
  Vėliavos turinį sukuria kartos...“ 
  Darius Kuolys


MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „TU MUMS VIENA“

2019-01-30

Respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso – parodos „Tu Mums viena“
Laureatai
 
I – amžiaus grupė 7 – 10 metų  
 
Rusnė Čepaitytė 8 m.  „Paukštis“ „Ugnies deivės žaidimai“
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
Mokytoja Gražina Visockienė
 
PaulaFedčenko 10 m. „Laisvės paukštis“
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
Mokytoja LendrūnaMoncevičienė  
 
NojaIgnatavičiūtė 9 m. „Motina su kūdikiu“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Vilija Starošienė
 
II – amžiaus grupė 11 – 14 metų
 
Meda Antanaitytė 12 m. „Laisvė“
Trakų meno mokykla
Mokytoja Nijolė Mečkovskaja
 
Augustė Mižutavičiūtė 11 m. „Koks gražus tavo veidas, gimtine“
Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija
Mokytoja Laima Šepikaitė
 
Kamilė Dzvinelytė 13 m. „Mūsų kaimo žaidimai“
Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Mokytojas VladimirMatijko
 
III – amžiaus grupė 15 – 16 metų
 
Darius Grinevičius 15 m. „Žydinti Lietuva“
Vievio meno mokykla
Mokytojas Augenis Kasputis
 
Evelina Janovič 15 m. „Gera pas močiutę kaime“
Vilniaus Žemynos gimnazija
Mokytoja TeresaJanovič
 
Kristina Rodionova 15 m. „Einu namo“
Eitminiškių gimnazija
Mokytoja Dovilė Blažytė – Vanagienė
 
IV – amžiaus grupė 17 – 18 metų
 
Justina Klezytė 18 m. „Lėlių namai“
Biržų Saulės gimnazija
Mokytoja Daiva Zalogienė
 
Alisa Rūta Stravinskaitė 18 m. „Užupis“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytojas JūragisBurkšaitis
 
Agnė Tamkevičiūtė 17 m. „Būtovės ženklai“
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla  
Mokytoja Birutė Andriekutė

 

Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tu Mums viena“ veiks LR Seimo I rūmuose
(įėjimas nuo M. Mažvydo bibliotekos pusės) 2016 m. liepos 4, 5, 7 ir 8 dienomis nuo 10:00 iki 15:00 val. (įėjimas laisvas)

Paroda atidaroma LR seime liepos 4 dieną 13:00 val.
Laureatų ir jų mokytojų apdovanojimas vyks liepos 4 dieną 13:00 val.


I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Mokinių kūrybinių darbų konkurso „TU MUMS VIENA“ nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja mokinių kūrybinių darbų konkurso „TU MUMS VIENA“ (toliau – Konkursas)
tikslą, organizavimą, temas, konkurso darbų pateikimo tvarką ir sąlygas.

2.  Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

3.  Konkursą organizuoja Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla.

4.  Konkurse gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų,
kitų švietimo tiekėjų įstaigų 7 - 18 metų mokiniai.

5.  Konkurso tikslas – populiarinti Lietuvos Dainų švenčių tradicijas ir istoriją, ugdyti mokinių
pilietiškumą ir kultūrinę savimonę, puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus.   

6.  Konkurso temos:
          6.1.  Lietuva ir dainų švenčių tradicija (žvilgsnis iš istorinio rakurso);
          6.2.  Piešiame Lietuvos moksleivių Dainų šventės dainas (muzikos ir dailės sąšaukos);
          6.3.  „Tu mums viena“.
          6.4.  Mano mokykla ir jos kultūrinė aplinka (mokyklos atributika, tradicijų ir kultūrinio
                   gyvenimo vaizdai, mokyklos apylinkių gamta);
          6.5.  Etnografiniai motyvai (vietovės arba regiono simboliai, etnografinio paveldo objektai,
                   tautinės juostos, buities rakandai, pastatai, kryžiai ir koplytstulpiai);
          6.6.  Šiuolaikinių vaikų pramogos, žaidimai ir žaislai.

Skaityti daugiau...

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2016 - 2017 mokslo metais

2018-10-06

2017 05 23 - 2017 06 01
Dailės skyriaus 9 klasės mokinių kabančių Eskizų paroda"
Darbų autoriai: Augusta Kučynska, Gustė Novikaitė ir Lukas Pavilonis.
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda eksponuojama dailės skyriaus 1-jo aukšto foje.

2017 04 10 - 2017 05 01
Dailės skyriaus 1-4 klassių mokinių piešimo ir kompozicijos darbų paroda 
Žaisminga kūrybinė įvairovė".
Parodą parengė dailės mokytojos Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė dailės skyriaus 1-jo aukšto foje.

 

2017 03 23 - 2017 04 10
Dailės skyriaus 8-12 klasių mokinių greiti piešiniai Eskizų paroda".
Mokytojai: V. Baura, G. Piekuras, M. Piekuras, I. Talmantienė, V. Matonis, R. Karpavičius, R. Karpavičienė, L. Blažiūnas, A. Baltrūnas, A. Žemaitis, G. Akstinas, A. Varnė-Jurgelionytė, D. Liškevičius, R. Milkintas ir V. Žirgulis.

Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2017 02 22 2017 03 21
Dailės skyriaus 8 klasës mokinių kūrybinės vasaros praktikos darbų paroda Druskininkai 2016".
Praktikos mokytojai: Arvydas Pakalka, Vytautas Žirgulis, Julija Ikamaitė ir Gediminas Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

 

2017 02 09 - 2017 03 18 
3XVILNIUS” - Paroda skirta poeto Kazio Bradūno šimtmečiui.
Parodoje kartu su J.Vienožinskio dailės mokyklos ir Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokiniais dalyvauja Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus mokiniai: Linas Blažiūnas, Aistė Dragūnaitė, Inga Dumbrauskaitė, Elena Grudzinskaitė, Artūras Karosas, Kajus Kaušinis, Salomėja Keleraitė, Beatričė Lapinskaitė, Luka Misiūnaitė, Vaclovas Nevčesauskas, Gustė Novikaitė, Indrė Rybakovaitė, Adomas Rybakovas, Augustė Stasiškytė, Matas Šatūnas, Viktorija Širvinskytė, Kristijonas Tarabilda, Vytenis Tolutis, Justina Višnevska, Izaokas Zibucas, Augustė Žukaitė.
Parodos kuratorius: Vytenis Baura.
Mokytojai: Jūragis Burkšaitis, Arvydas Každailis, Vita Naumavičienė, Daina Steponavičiūtė.
Paroda veikia Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, Vilniaus g. 39 (Vilniaus mokytojų namai, I a.)
 

2017 02 07 - 2017 02 21
Dailės skyriaus 6 klasës mokinių kūrybinės vasaros praktikos darbų paroda "Praktika Marcinkonyse".
Mokytojai Vita Naumavičienė, Ingė Talmantienė, Audronis Žemaitis.
Apie darbą ir gyvenimą Marcinkonyse pasakojo moksleivės Sofija Juozapaitytė ir Ūla Norvilaitė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje. 

 

2017 01 24 - 2017 02 06
Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino specialybės II kurso Studentės Aurelijos Slapšytes paroda PORTFOLIO_GDK.PDF"
Parodos kuratorius Tomas Dumbrauskas

Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje. 

2017 01 11 2017 01 21
Dailės skyriaus 7 kl. mokinių keramikos darbų paroda „Apie akį".
Mokytoja Julija Ikamaitė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-me aukšte, gelerijoje „Galima".

 

2017 01 06 - 2017 01 20
Dailės skyriaus 9 - 12 kl. mokinių „Klasikinio piešinio paroda"
Mokytojai: M. Piekuras, G. Piekuras, Ž. Augustinas, V. Baura, I. Talmantienė, V. Matonis.
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus IV-ojo aukšo foje.

2016 12 13 - 2017 01 09
Dailės skyriaus grafikos specialybės mokinių darbų paroda "Klasikinis raižinys" 
Parodos dalyviai mokiniai:

E. Špetas, U. Juodviršytė, J. Jonaitis, A. Turskytė, I. Selenytė, L. Dagytė, L. Kamarauskas, D. Kolesova, J. Panova, J. Erminas, D. Zaičenko, A. R. Stravinskaitė, Ū. Šukytė, U. Vosyliūtė, A. Kezytė, G. Mišeikytė, E. Motiejūnaitė
Mokytojas Jūragis Burkšaitis
Parodos kuratorė Rūta Gabrielė Vėliūtė
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

2016 11 29
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „TEPTUKAS ir ŠAUTUVAS"
Parodos dalyviai mokiniai: 1 klasės mokinė Sara Tomilinaitė; 2 klasės mokiniai: Linas Ramanauskas, Kasparas Mazūras; 3 klasės mokiniai: Mykolas Šiaulys, Deimantė Jakubauskaitė; 6 klasės mokinė Liepa Okulič-Kazarinaitė; 7 klasės mokinė Patricia Kožekina; 8 klasės mokiniai: Maja Salomėja Kačerauskaitė, Elena Jarmalavičiūtė, Vėjas Matas Skučas, Fatima Sapranavičiūtė, Julija Ramoškaitė, Saulė Bernotaitė, Urtė Kamilė Armonaitė, Karolis Eidikis, Marija Borisova, Rokas Gaižauskas, Rusnė Gocentaitė, Rytė Ajauskaitė, Dominyka Sekonaitė; 9 klasės mokiniai: Arnoldas Šliuževičius, Dominyka Baliūnaitė, Viltė Čepulytė, Rapolas Kavaliauskas, Grigalius Grinčelaitis; 10 klasės mokiniai: Ona Stasiulevičiūtė, Abigailė Jančytė, Emilija Paciūnaitė, Ilja Konovalov, Paulius Novikas, Lukas Narvilas, Dalia Viškelytė, Dominykas Cinauskas, Justinas Erminas, Emilija Dilnikaitė, Dominyka Kolesova; 11 klasės mokinė Augustė Žukaitė.
Mokytojai: Arvydas Baltrūnas, Dainius Liškevičius, Vita Naumavičienė, Arvydas Pakalka, Vilija Starošienė, Austė Jurgelionytė-Varnė, Rūta Gabrielė Vėliūtė, Audronis Žemaitis.
Edukacijai skirtą ekspoziciją parengė:
Mokytojai: Rūta Gabrielė Vėliūtė, Audronis Žemaitis ir Karo technikos Vilniaus skyriaus edukatorė Zofija Kaštelionovaitė.
Projekto vadovė ir parodos kuratorė Rūta Gabrielė Vėliūtė
Paroda veikia Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinyje Karo technikos Vilniaus skyriuje - Olandų g. 21

2016 11 18 - 12 02
Dailės skyriaus 12 kl. moksleivio Oskaras Dainovskio personalinė darbų paroda.
Piešinių paroda be pavadinimo ir be autoriaus vardo. Autorius slepia savo vardą, manydamas, jog žiūrovui į kūrinius galima tikriau žvelgti atsisakant žinojimo, koks yra vardas parodą padariusio žmogaus. Taip pat nėra ir bendrinio parodos pavadinimo, kuris įvestų į išankstinių interpretacijų lauką. 
Skatino ir rėmė parodos atsiradimą, per atidarymą pavaišino morkomis mokytoja Julija Ikamaitė.
Kūrinius eksponavo Oskaras Dainovskis.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto koridoriaus galerijoje.
Parodos atidarymo metu autorius skaitė savo kūrybos eilėraščius:
Nusileidus nuo dviejų skardžių
Patenki ant spindinčio paviršiaus,
Mistiškoj bedugnėj
Ežeras kalba savo spalvą:
Gili žalia, cianas
Ir Van Dyck’o ruda.

2016 11 15 - 11 29
Dailės skyriaus 12 kl. moksleivės Justinos Višnevskos personalinė darbų paroda.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

  

2016 10 06 - 10 24
Dailės skyriaus 11 klasës mokinių kūrybinės vasaros praktikos darbų paroda PALANGA ’16.
Praktikos mokytojai: Gediminas Akstinas, Vidmantas Jusionis, Vytenis Baura, Tomas Dumbrauskas.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

 

2016 10 06 - 11 18
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių Asambliažo paroda"
Mokytojas Džiugas Katinas.
Paroda veikė Dailės skyriaus IV-ojo aukšo foje.

2016 09 22 - 10 08
Kasmetinio plenero M. K. Čiurlionio takais" vykusio rugsėjo mėnesį Druskininkuose ir Vilniuje 12 D klasės mokinių darbų paroda, skirta M. K. Čiurlionio 141-osioms gimimo metinėms.
M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus mokiniai kasmet mokslo metus pradeda gražia tradicija - vyksta į Druskininkus, M. K. Čiurlionio gimtinę, piešti mūsų didžiojo dailininko ir kompozitoriaus namus, aplinką, daiktus, pamatyti tuos vaizdus ir reginius, kuriuos kažkada matė ir lietė M. K. Čiurlionis. Taip gimė ilgametis tęstinis projektas ,,M. K. Čiurlionio takais"
Šioje ekspozicijoje rodomi mūsų mokyklos mokytojų Marijaus Piekuro, Rūtos Vėliūtės, Jūragio Burkšaičio, Akvilinos Ruzgailienės, Vitos Naumavičienės ir Tomo Dumbrausko mokinių šiemet sukurti darbai.
Paroda veikė mokyklos centrinių rūmų 1-ojo aukšto foje.

2016 09 21 - 10 05
Dailės skyriaus 10 klasės moksleivių vasaros praktikos darbų paroda ,,Vilnius ir Preila".
Praktikos mokytojai: Arvydas Baltrūnas, Austė Jurgelionytė - Varnė, Akvilina Ruzgailienė.
Parodos kuratorė Rūta Vėliūtė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

2016 09 13 - 09 27
Chersono meno mokyklos retrospektyvinė mokinių darbų paroda.
Parodos kuratorius Romualdas Karpavičius.
Paroda veikė Dailės skyriaus 4-tame aukšte.

2016 09 05 - 09 20
Dailės skyriaus 7d klasės mokinių mokomosios vasaros praktikos darbų paroda
"VASAROS PRAKTIKA KALTANĖNUOSE".
Moktojai: Jūragis Burkšaitis, Raimondas Martinėnas, Rima Karpavičienė.
Parodos kuratorius Jūragis Burkšaitis.
Paroda veikė mokylos Dailės skyriaus pirmojo aukšto foje.

 

Tarptautinis konkursas-paroda „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“ - 2016

2019-01-30

Tarptautinis vaikų ir jaunimo kūrybos konkursas-paroda „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“ - 2016

Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“.
Konkursą organizavo Altajaus krašto, Barnaulo miesto visuomeninė organizacija „Lietuvių kultūros draugija“ kartu su vaikų ir jaunimo interneto dailės galerija „Vernisažas“. Konkurso tikslas – lietuviškos kultūros, papročių ir tradicijų populiarinimas, abipusio susidomėjimo ir pagarbos skirtingoms kultūroms skatinimas, tarptautinės draugystės stiprinimas bei jaunųjų menininkų iniciatyvų palaikymas. Konkursas siekia dailės ir mokslinio-pažintinio aspektų integravimo meno ir kultūros srityje. Konkursas skirtas mokiniams ir studentams iki 21 metų. Kūriniai įvertinti amžiaus grupėse: 0-9 metų amžiaus grupė, 10-13 metų amžiaus grupė, 14-17 metų amžiaus grupė, 18-21 metų amžiaus grupė.
Konkurso nominacijos:
Vaizduojamoji dailė – tapyba, grafika. Taikomoji dekoratyvinė dailė – batika, gobelenas, koliažas.
Konkurso temos: Lietuvos tradicijos, kultūra, gamta, mitai, legendos, pasakos, nacionaliniai herojai.

Konkurso laureatai skirtingose amžiaus grupėse:

I VIETA:

Marija Sučilaitė, 18m., „Industrija“, mokytojas Vytenis Baura.
Greta Eimulytė, 15m. „Šeima“, mokytoja Vita Naumavičienė.
Gerda Šimanauskaitė, 7m., „Stebuklinga lietuviškos pasakos paukštė“, mokytoja Vilija Starošienė.

II VIETA:

Vykintas Jocys, 10m., „Stebuklinga lietuviškos pasakos paukštė“, mokytoja Austė Jurgelionytė-Varnė.
Andrius Prilepskij, 12m., „Velykos“, mokytoja Rima Karpavičienė,
Morta Vileikytė, 14m., „Žiema gimtinėje“, mokytoja Vita Naumavičienė.
Kristijonas Mikolaitis, 14m., „Senosios Lietuvos pilys“, mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Klaudija Matvejevaitė, 18m., „Gimtinės legendos“, mokytojas Vytenis Baura.

III VIETA:

Rūta Alisa Stravinskaitė, 18m., „Istorijos atmintis“, mokytojas Jūragis Burkšaitis.
Julius Mikutavičius, 18m., „Istorinis motyvas“, mokytojas Jūragis Burkšaitis.
Abigailė Jaučytė, 15m., „Lietuviškų audinių spalvos“, mokytoja Danutė Plechavičienė.
Nojus Kudaba, 15m., „Lietuviškų audinių spalvos“, mokytoja Danutė Plechavičienė.
Karolina Kazuraitė, 14m., „Baltijos jūra“, mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Laura Andrijauskaitė, 17m., „Abstrakcija Lietuvos vėliavos tema“, mokytojas Tomas Dumbrauskas.

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų ekspozicijos kuratorė Rūta Gabrielė Vėliūtė.

Video iš parodos atidarymo čia: "Литва глазами юных художников"- 2016

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2017 - 2018 mokslo metais

2020-10-03

2018 06 07 - 2018 06 10
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
9-ojoje tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ARTVILNIUS’18
Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO

2018 04 30 - 2018 05 14
Dailės skyriaus 6D kl. mokinių mokomosios 2017 m. vasaros praktikos kūrybinių darbų paroda 
Vasaros praktika Kaltanėnuose".
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Giedrius Plechavičius ir Gediminas Akstinas.
Paroda veikė mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2018 04 18 - 2018 04 27
Dailės skyriaus 9D klasės mokinės, Rusnės Gocentaitės „Tapybos paroda".
Paroda veikė mokyklos centrinių rūmų 1-ojo aukšto foje.

 

Skaityti daugiau...

2017 07 04 - 2018 01 31

2018-10-06

Dangikasis drakonas

Daugiau straipsnių...

 1. Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“
 2. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2014 - 2015 mokslo metais
 3. Respublikinis vizualiųjų menų konkursas „M. K. Čiurlionio takais“
 4. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2015 - 2016 mokslo metais
 5. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2013 - 2014 mokslo metais
 6. PARODA-KONKURSAS „ORŠOS MŪŠIUI – 500"
 7. DAILĖS DARBŲ KONKURSAS „LAIMINGA ŠEIMA“
 8. Projektas - paroda Krasnojarske “Lietuvos kultūrinis gyvenimas ir M.K.Čiurlionio menų mokykla"
 9. Dailės istorijos ir užsienio kalbos mokymo projektas „Įdomieji menai”
 10. Kūrybinis projektas šalies mokiniams „SVEIKS, SVIETELI MARGS!"
 11. Pasaulinis vaikų meninių idėjų pasikeitimo projektas „World Art Chicago"
 12. RESPUBLIKINIS KOMPOZICIJŲ KONKURSAS „SKRENDAME“
 13. Renginys su iliustruotojais skirtas pristatyti Lietuvos dalyvavimą Bolonijos knygų mugėje 2011 garbės viešnios teisėmis
 14. Tarptautinis projektas ST.ART (GATVĖS MENAS) 2011
 15. Nusipiešk sau kojinytes
 16. Projektas „World Art Chicago“
 17. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus organizuotas projektas "LDK KARIUOMENĖ ŽALGIRIO MŪŠYJE"
 18. Knygos – albumo pristatymas
 19. Respublikinis konkursas "LDK pilių takais"
 20. Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas “Mūsų vardas Lietuva” 2012
 21. Tarptautinis tapybos ir grafikos konkursas „Spalvos ir garsai - Frederikui Šopenui atminti"
 22. Paroda - konkursas 100 laiškų Čiurlioniui
 23. Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tu Mums viena“
 24. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2012 - 2013 mokslo metais
 25. 2011 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 26. Projektas "World Art Chicago“ – An International Arts Exchange Opportunity
 27. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2011 - 2012 mokslo metais
 28. Projektas „Lietuvių liaudies skulptūros tradicijų pažinimas ir puoselėjimas“
 29. 2010 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 30. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento kartu su Vilniaus universitetu projektas – “Lietuviškos pasakos dari kalba: vertimas ir iliustravimas, leidyba”
 31. 2009 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 32. 2008 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 33. Venclovų namų-muziejaus tarptautinis projektas ,,(Ne)priklausomi žmonės"

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis